Sökning: "Felix Franzino"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Felix Franzino.

 1. 1. Analysing Evil : A Comparison of Christian and Islamist Terrorist Acts

  Master-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Felix Franzino; [2021]
  Nyckelord :terrorism; religious terrorism; Christian and Islamist acts of terrorism; Anders Behring Breivik Norway 2011; Paris attacks November 2015; IS;

  Sammanfattning : Although terrorism is an area that has been the subject of much research, systematic searches in databases reveal that a focus on actors and movements that find their motivation in Christian beliefs, is, by and large, lacking. Ever since the 9/11 terrorist attack, Islamist terrorism has been the major focus. LÄS MER

 2. 2. Sveriges ordförandeskap i Förenta Nationernas säkerhetsråd

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Felix Franzino; [2019]
  Nyckelord :Inflytande; ordförandeskap; säkerhetsrådet;

  Sammanfattning : Möjligheterna för en liten stat att vara inflytelserik på den internationella arenan kan tyckas vara en svår uppgift. Den största och äldsta institutionen är Förenta Nationerna och säkerhetsrådet är den delen av FN med mest makt. LÄS MER