Sökning: "Felix Guve Samaras"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Felix Guve Samaras.

  1. 1. Interaktivitet & Engagemang

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Felix Guve Samaras; Laura Stefanovic; Henric Karlsson; [2019]
    Nyckelord :Inbound Marketing; Customer Engagement; Interaktion; Content; Digital network.; Business and Economics;

    Sammanfattning : Title: Interactivity & Engagement - Can Inbound marketing be applied to build customer engagement? Seminar date: 2019-01-17 Course: FEKH29 Business Administration: Bachelor Degree Project in Marketing Undergraduate Level Author: Felix Guve Samaras, Laura Stefanovic and Henric Karlsson Key words: Inbound Marketing, Customer Engagement, Interaktion, Content, Digital network. Purpose: To study how implementing inbound marketing can affect customer engagement. LÄS MER