Sökning: "Felix Hansson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Felix Hansson.

 1. 1. Lyx, Lyx, Lyx Hur ska Nordiska Kompaniet i Göteborg fortsätta  vara ett attraktivt varuhus? 

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Thea Hansson; Felix Trana; [2020-06-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. User experience and occupant safety : Concept development of restraint system for the automobile outboard rear seat positions

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Felix Stare; Victor Hansson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This is a master thesis project that is made in collaboration with Volvo Car Corporation, at the seat belts & child restraints department, located in Gothenburg, Sweden. The project description and objective of this project was to develop a concept, for the rear outboard seat positions, that makes the seat belt comfortable without compromising the safety with the focusing point on user experience. LÄS MER

 3. 3. Stock Market Reactions to Dividend Initiations and Omissions: Evidence from Nasdaq Stockholm

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Felix Hansson; Jay Parekh; [2020]
  Nyckelord :Dividend policy; Dividend initiations; Dividend omissions; Stock market reactions; Nasdaq Stockholm;

  Sammanfattning : This article examines the stock market reactions to dividend initiations and omissions, by studying excess returns for certain time periods. Consistent with prior literature, we find that the excess returns for omitting firms are significantly negative the year before and during the announcement. LÄS MER

 4. 4. Granskning av en pandemis effekt på företag som outsourcar sin logistik

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Felix Hansson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hur har företagen som outsourcar sin logistik i Sverige påverkats av pandeminår 2020? Detta är en fråga som flera företag i Sverige står inför som de gärnavill ha ett svar på. Vilket har varit projektets mål att ta reda på. LÄS MER

 5. 5. Sveriges Riksbanks penningpolitik sedan 1990-talets början : En granskning utifrån den österrikiska skolans synsätt

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Matilda Hansson; Felix Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Austrian School of Economics; Monetary policy; Business cycle theory; Intertemporal production structure; Österrikiska ekonomiska skolan; Riksbanken; Penningpolitik; Konjunkturcykelteorin; Intertemporär produktionsstruktur;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine the monetary policy of the Swedish central bank, Riksbanken, from the perspective of the Austrian School of Economics. The thesis starts with a description of the actions of Riksbanken, its objectives of the monetary policy and what tools are used to achieve those objectives. LÄS MER