Sökning: "Felix Jansson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Felix Jansson.

 1. 1. Återvinning av vatten : Möjligheter att återanvända renat avloppsvatten i Uppsala

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Felix Jansson; Tula Strotz; Karolin Weman; Max Mohlander; Emma Nyholm; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna studie undersöktes vilka förutsättningar det finns för att återanvända renat avloppsvatten i Uppsala, och utfördes på uppdrag av Uppsala Vatten. Förutsättningarna undersöktes genom en litteraturstudie där tillämpningsområden för renat avloppsvatten studerades. LÄS MER

 2. 2. KL-trä som stommaterial : Konstruktionssystem och effekter av fuktinverkan under produktionsfasen

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Daniel Dimstrand; Felix Jansson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Modernisering av ett 3D-scanningssystem : Utmaningar och lärdomar av ett projekt

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Felix Haavisto; Henrik Henriksson; Niklas Hätty; Johan Jansson; Fabian Petersen; David Pop; Viktor Ringdahl; Sara Svensson; [2016]
  Nyckelord :project management; 3D-scanning; ROS; Robot Operating System; Python; development methodology; waterfall model; distributed system; outdated software; projektutveckling; 3d-scanning; ROS; Robot Operating System; Python; arbetsmetodik; vattenfall; distribuerade system; utdaterad mjukvara;

  Sammanfattning : Ett styrsystem för 3D-scanning har moderniserats av en projektgrupp på nio personer. Under utvecklingsarbetet följdes en arbetsprocess som liknade vattenfallsmetoden. Arbetsprocessen fungerade bra, bland annat då projektgruppen utnyttjat både tidigare och nya erfarenheter för att förbättra arbetssättet. LÄS MER

 4. 4. Ögonen på horisonten - Är en utländsk IPO fördelaktig för svenska teknikbolag?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kristoffer Hertzman; Felix Jansson; [2015-10-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background and problem: The past decades technology development and the globalizationhas created new opportunities for companies to raise capital. Firms are no longer bound to liston marketplaces in the country of incorporation. Instead they can choose to list in a foreignmarketplace that may suit the company better. LÄS MER

 5. 5. Introduktionen - en interaktiv process : En kvalitativ studie av en introduktionsprocess för nyanställda på ett fastighetsbolag

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Felix Jansson; Pauline Kvibäck; [2013]
  Nyckelord :organizational socialization; symbolic interactionism; organizational socialization tactics; newcomer; introduction; integrated perspective;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to examine the experiences of an introduction process of newcomers through an integrative perspective, by two guiding questions: How does the examined organization socialize newcomers? How is the organizational socialization experienced by the employees? Most Swedish corporations engage in some form of workplace introduction and this introduction should give the newcomer an understanding of his work and its relation to the organizations other business practices. Earlier studies have mostly focused on the effects of socialization tactics but few on the experience. LÄS MER