Sökning: "Felix Jelleryd"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Felix Jelleryd.

  1. 1. Betongdigitalisering : Produktionsplanering av betong med hjälp av 4D-simulering

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

    Författare :Hampus Jelleryd; Felix Jelleryd; [2019]
    Nyckelord :Digitalisering; hållfasthet; avformning; folkboende;

    Sammanfattning : A well-implemented production planning improves and facilitates the production of site-built constructions. The construction industry has in recent years had a reduced productivity, despite the fact that several new programs have been developed that can improve the production planning process. LÄS MER