Sökning: "Felix Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Felix Johansson.

 1. 1. CHEFSROLLENS KOMPLEXITET INOM DET SOCIALA ARBETET En kvalitativ studie om chefer inom HVBverksamheter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emmie Roos; Felix Johansson; [2018-12-14]
  Nyckelord :Ledarskap; chefskap; chefsroll; chef; makt; inspiration; manipulation;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur chefer inom HVB-verksamheten ser på sin chefsroll. Vi undersökte hur de definierar begreppen ledarskap och chefskap samt den makt en chefsroll innebär. LÄS MER

 2. 2. Arbetsorganisation och ledarskap, MAMF15

  L3-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Adeeb Al-Adhami; Erdal Albayati; Fredrika Andreasson; William Berg; Paulina Antonsson; Seamus Doyle; Johanna Falk; Sebastian Green; Samuel Hirschfeld; Elsa Höjbert; Ami Izetagic; Olof Johansson; Annika Jönsson; Victor Jönsson; Louise Landin; Josefine Laurén; Eric Lennman; Karl Lindkvist; Robert Malmsjö; Emil Olofsson Van Der Eijken; Alexander Olsson; Johan Rosén; Erik Sjöström; Felix Strömberg; Klara Svensson; Andreas Söderholm; Hedda Trönnberg; Tomas Tengberg; Adelina Zahirovic; [2018]
  Nyckelord :Arbetsorganisation; ledarskap; studentartiklar; aktivitetsbaserade arbetsplatser; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Kursen Arbetsorganisation och ledarskap avslutades med en konferens där studenterna presenterade sina projektarbeten. Dessa arbeten är sammanställda i artiklar med olika teman kopplat till dagens arbetsliv. LÄS MER

 3. 3. STADENS GÖMDA ARKITEKTUR Antikvarisk värdering och hantering av gårdsfasader kring förra sekelskiftet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Felix Johansson; [2017-08-28]
  Nyckelord :inner yard facade; heritage; valuation; management; law;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot bebyggelseantikvarisk verksamhet 2017, 180 hpGrundnivå2017:5.... LÄS MER

 4. 4. Implementeringsanalys av steriliseringsmetoder för GE Healthcares distribution av purified water

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Niclas Grünewald; Gabriella Rullander; Jonas Westin; Marcus Sigfridson; Ylva Geber; Felix Johansson; [2017]
  Nyckelord :Ozon Purified Water sanering distributionssystem;

  Sammanfattning : GE Healthcare i Boländerna, Uppsala producerar årligen 88 000 m3 vatten för medicinsk användning. Särskilda krav på hög kvalitet ställs på vattnet, internationellt klassificerat som purified water, PW. LÄS MER

 5. 5. Inomhusklimat : En studie om fastigheter uppfyller krav som ställs på inomhus klimatet och hur brukarnas upplevelse av detta

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Felix Nilsson; Andreas Johansson; [2017]
  Nyckelord :Indoor climate; air quality; sound class; brightness; environmental certification; air velocity; acoustics; noise; Inomhusklimat; luftkvalitet; ljudklass; ljusstyrka; miljöcertifiering; lufthastighet; akustik; buller;

  Sammanfattning : Människans välmående och förmåga att prestera optimalt påverkas av inomhusklimatet. de främsta faktorerna som påverkar människans upplevelse av detta är luftkvalitet, ljus och ljudnivåer. LÄS MER