Sökning: "Felix Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Felix Larsson.

 1. 1. Generella hörförståelsetest i videoformat

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier; Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Samuel Larsson; Felix Marklund; [2019]
  Nyckelord :Listening comprehension; visual aid; concentration difficulties;

  Sammanfattning : This paper aims to study the effect of visual aid in listening comprehension tests for Swedish secondary school pupil. The study also looks at the effects visual aid has for pupils who have difficulty concentrating and lastly to study the effect that previous knowledge has on the pupils’ performance. LÄS MER

 2. 2. Hantering av teknisk skuld i små- och mikroföretag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Christopher Andersson; Felix Fritsche Lidforsen; Martin Larsson; [2019]
  Nyckelord :Teknisk skuld; Hantering; Små- och mikroföretag; Teknisk skuldhantering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Teknisk skuld är ett begrepp som innebär att framtida kostnader kommer att uppstå för de som väljer att ta genvägar i utvecklingsarbetet. Teknisk skuld liknas ofta vid finansiella lån och be-höver inte vara negativt så länge skulden hanteras och inte blir för stor. LÄS MER

 3. 3. Gränssnittets påverkan på köpintentionen vid betalsidan för e-handel av kläder

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Dimberg Felix; Emilia Sjögren Larsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The continuously development of online shopping has increased the requirements for the ease of use of web pages. The purpose of this study was to investigate if different layouts and components on the payment site of e-commerce sites could affect customers' purchase intentions. LÄS MER

 4. 4. Affärsmässighet och allmänintresse, kan dessa värden existera i symbios? En fallstudie av kommunala bolaget Got Event i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Felix Jigliden-Larsson; Fredrik Schröder; [2017-02-28]
  Nyckelord :Affärsmässighet; Allmänintresse; Turismekonomiska effekter; Självkostnadsprincipen; Effektivitet; Konkurrens; Social hållbarhet;

  Sammanfattning : Kommunala bolag lever i en skiljelinje mellan affärsmässighet och allmänintresse. Ett återkommande dilemma för kommunala bolag är hur de ska hantera olika behov som framkommer utifrån begreppen affärsmässighet och allmänintresse. LÄS MER

 5. 5. An Analysis of Passenger Demand Forecast Evaluation Methods

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Felix Larsson; Robin Linna; [2017]
  Nyckelord :forecasting; MASE; MAPE; Tracking Signal; forecast evaluation; revenue management;

  Sammanfattning : In the field of aviation forecasting is used, among other things, to determine the number of passengers to expect for each flight. This is beneficial in the practice of revenue management, as the forecast is used as a base when setting the price for each flight. LÄS MER