Sökning: "Felix Ljunggren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Felix Ljunggren.

  1. 1. Att vara förberedd inför en naturkatastrof – En intervjustudie med sjuksköterskestudenter i Indonesien

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Felix Ljunggren; Ingrid Lindén Moen; [2019-08-16]
    Nyckelord :Disaster nursing; Education; Indonesia; Nursing students; Qualitative content analysis; Suffering;

    Sammanfattning : Bakgrund: Naturkatastrofer dödar ca. 90 000 människor varje år, och flera miljoner drabbas årligen. Naturkatastrofer definieras bland annat som jordbävningar, tsunamis och vulkanutbrott. LÄS MER