Sökning: "Felix Möller"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Felix Möller.

 1. 1. FinTech Start-up

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Författare :Linus Adolfsson; Eric Bonfre; Henrik Ivarsson; Felix Lissåker; Gustav Malmberg; Peter Möller; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Katalytisk framställning av biogas

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för tillämpad mekanik

  Författare :Erik Möller; Lukas Dahlgren; Sandra Jonsson; Linnea Jörgner; Felix Larsson; Peter Tran; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En omfattande miljöpåverkan till följd av användandet av fossila bränslen har letttill ett behov av alternativa energikällor som inte bidrar till en ökad växthuseffekt.Biogas har potential att produceras som ett koldioxidneutralt bränsle. LÄS MER