Sökning: "Felix Olin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Felix Olin.

 1. 1. Skiljenämnds behörighet när rättsförhållandet ändras : En undersökning av rättsförhållandets identitet – hur det kan förändras men förbli detsamma

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Felix Olin; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Genom att ingå skiljeavtal kan parter välja att inte låta sina tvister avgöras av de allmänna domstolarna, utan istället genom skiljeförfarande. Skiljeavtal som avser tvister som ännu inte uppkommit får dock enligt 1 § 1 st. LSF endast avse tvister om ett rättsförhållande som är angivet i avtalet. LÄS MER

 2. 2. Degrowth : a movement or a vision? Identifying barriers and potentials for a powerful agent of change for the socio-ecological transformation in Barcelona

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Sara Fromm; [2018]
  Nyckelord :degrowth; social movements; real utopias; Barcelona; sustainability science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Our current economic system is inherently unsustainable. The ‘growth fetishism’ not only is the dominant paradigm of our economies, but goes way deeper into our understanding of how well-being is defined and can be improved. The concept of ‘degrowth’ tries to question this hegemony. LÄS MER