Sökning: "Felix Saul"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Felix Saul.

  1. 1. Musikpedagogen Felix Saul : om undervisningen i barngrupper vid Stockholms privata konservatorium under åren 1930 till 1942

    Magister-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

    Författare :Anna Kerstin Andersson; [2015]
    Nyckelord :music education; music teaching; music education history; ear training; musicality; reform pedagogics; children; Felix Saul; Stockholms privata konservatorium; Tonika-do; musikmetodik; musikpedagogik; musikundervisning; gehör; musikalitet; musikundervisningshistoria; reformpedagogik; barn; Felix Saul; Stockholms privata konservatorium; Tonika-do;

    Sammanfattning : Felix Saul (1883-1942) var verksam som körledare, musikskribent och musikpedagog, och undervisade främst i sin egen musikskola, Stockholms privata konservatorium (SPK). Syftet med studien är att undersöka den pedagogik som Felix Saul tillämpade i sin musikundervisning i barngrupper på SPK. LÄS MER