Sökning: "Felkällor"

Visar resultat 1 - 5 av 151 uppsatser innehållade ordet Felkällor.

 1. 1. Vägledning i TV-spel : En omstridd designkonvention

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Johannes Du Rietz; [2019]
  Nyckelord :wayfinding; design technique; player experience; maze; exploration; vägledning; vägledningsteknik; spelvana; labyrint; utforskning;

  Sammanfattning : El-Nasr och Moura (2015) beskriver olika tekniker för hur TV-spel kan vägleda spelaren. Tekniken samlingsbara föremål som indikerar väg beskrivs som objekt som implementeras på ett sådant sätt att de leder spelaren till en belöning eller ett mål. LÄS MER

 2. 2. Sport för fred på koreahalvön?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Olivia Östlin; Miranda Beijer; [2019]
  Nyckelord :Low-politics; diplomati; Nordkorea; Sydkorea; nationalism; sport; Environmental Peacebuilding theory.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen ämnar undersöka hur sambandet ser ut mellan Nord- och Sydkoreas sportsliga samarbeten i och med vinter-OS 2018 i PyeongChang och den ökade diplomatiska kontakt som efter har uppstått mellan länderna. För att undersöka sambandet mellan sport och diplomati har en fallstudie utförts på de två koreanska staternas diplomatiska relation under vinter-OS 2018. LÄS MER

 3. 3. Clearcutting and the breeding productivity of golden eagles (Aquila chrysaetos) in Västerbotten County

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Amanda Trulsson; [2019]
  Nyckelord :forestry; breeding productivity; breeding success; nestlings; breeding core home range; breeding core area;

  Sammanfattning : The golden eagle (Aquila chrysaetos) is red-listed as near threatened in Sweden, but there are many basic ecological and demographical parameters important for successful management and conservation that are unknown for the Swedish golden eagle population. Forestry, and especially clearcutting (or final cutting/felling or regeneration cutting/felling), the most common harvesting system in Sweden since the 1950’s, are likely important factors affecting the Swedish golden eagle population, but exactly how is largely unknown. LÄS MER

 4. 4. Titta upp, titta ner, titta in, titta ut : bedömning och förslag till Strömnäs skola och fritidshems skolgård i Piteå

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sabina Mukka; [2019]
  Nyckelord :skolgård; Piteå; lågstadiet; förskola; intervju; observation; barn; elever; gestaltning;

  Sammanfattning : Detta arbete är ett exempel på hur man kan bedöma och arbeta med gestaltning av skolgårdar. I detta arbete bedöms Strömnäs skola och fritidshems skolgård samt presenteras ett förslag till en ny skolgård för skolan. LÄS MER

 5. 5.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Caroline Bornius; [2018-02-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Trots principen om fri bevisprövning kan rätten inte efter eget skön bedöma eller välja att inte värdera bevisning som lagts fram. En intuitiv överblick får aldrig fälla avgörandet och i domskälen ska redovisas hur det bevismaterialet som lags fram har bearbetats samt vilka bevis som enskilt eller tillsammans styrker en viss händelse. LÄS MER