Sökning: "Felkällor"

Visar resultat 1 - 5 av 172 uppsatser innehållade ordet Felkällor.

 1. 1. Variation i utsöndring av blodmaskägg hos häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Michelle Lundqvist; Milly Åkerlund; [2020]
  Nyckelord :parasitology; selective therapy; faecal samples; McMaster; equus; strongyle eggs;

  Sammanfattning : Due to an increased occurrence of resistance towards anthelmintics among equine endoparasites today, it is recommended that selective therapy is performed to minimize the use of anthelmintics. Selective therapy means that only infected individuals will be treated. LÄS MER

 2. 2. RUN Rörlig Ungdom Nu : Ett projekt för att förebygga övervikt och öka den fysiska aktivitetsnivån hos skolungdomar genom fysisk aktivitet.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Johanna Carlsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduction: The increasing prevalence of childhood obesity around the world has promoted researchers to identify ways to slow down or reverse this development. As a part of that work, the school-based obesity prevention project Rörlig Ungdom Nu (RUN) was initiated. Method: The RUN-project was implemented at schools on Hisingen, Göteborg. LÄS MER

 3. 3. Radiell deformation av kamgång i samband med bearbetning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Anders Wallin; Oskar Andersson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Fordonstillverkaren Volvo Cars i Skövde vill undersöka vilken påverkan skruvförbandet mellan kamlagerhus och cylinderhuvud har på kamgångarnas rundhet. En förberedande genomgång av processflödet genomfördes där varje del isolerades och undersöktes för att identifiera potentiella felfaktorer. LÄS MER

 4. 4. Kontroll av spelkaraktärens rörelsefrihet i dataspel : En jämförelse mellan avancerad och begränsad rörelsefrihet med avseende på flow

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Alex Jakobsson; [2020]
  Nyckelord :Gameflow; rörelsefrihet; plattformsspel; Super Mario Maker 2; spelvana;

  Sammanfattning : Enligt Gameflowmodellen av Sweetser, P. & Wyeth, P. (2005) är spelarens kontroll av karaktärens rörelsefrihet en av flera förutsättningar för att uppnå flyt i spelet och därmed uppleva ett spel som underhållande. Spel är designade med olika typer av rörelsefrihet. LÄS MER

 5. 5. 3D-bevisning - En bevisrättslig undersökning av en ny sorts kriminalteknisk bevisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :LIV Dansdotter Nyström; [2020]
  Nyckelord :allmän rättslära; jurisprudence; straffrätt; criminal law; bevisrätt; evidence law; laserskanning; laserscanning; 3D; 3D-bevisning; 3D-modell; 3D-rekonstruktion; 3D evidence; 3D modell; bevis; bevisning; kriminalteknik; forensic science; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Med teknikens utveckling öppnas nya dörrar för att utreda och bevisa brott. En ny sorts bevisning, i vart fall i svenska domstolar, är digital 3D-bevisning. LÄS MER