Sökning: "Fem mils radie"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Fem mils radie.

 1. 1. Faktorer som kan inverka på effektiviteten i dryckesbranschens produktutvecklingsarbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Madeleine Bohlin; [2019]
  Nyckelord :Product development; Selective Experience; Project management; Beverage industry; Food industry; Experience learning; Product development small firms;

  Sammanfattning : Produktutveckling och innovation är ett systematiskt arbete för att generera nya produkter. Det är en kostsam process och de små företagen är extra sårbara vilket gör att rätt handling i produktutvecklingsarbetet är av stor vikt. LÄS MER

 2. 2. Femmilsradie : Hållbar möbelproduktion

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Carl Malmsten - furniture studiesTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Carl Malmsten - furniture studiesTekniska högskolan

  Författare :Lith Erik; Hannes Lundin; [2012]
  Nyckelord :Within a range of fifty kilometers; a strategy for sustainable furniture production; furniture; production; sustainable; fifty; kilometers; strategy; recycling; Femmilsradie; Fem mils radie; hållbar; möbelproduktion; miljö; eko; ekologisk; närproducerat; lokalproducerat; närproduktion; lokalt; ekonomi; social; förnyelsebar; återvinning;

  Sammanfattning : Hållbarhet handlar om att främja välfärd nu, och i all tid framöver, genom att ta hänsyn till egologiska, sociala och ekonomiska aspekter. Det handlar om att tillgodose dagens behov utan att förstöra möjligheterna för kommande generationer att tillgodose sina. LÄS MER