Sökning: "Fem nyckelord: Företagskultur"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Fem nyckelord: Företagskultur.

 1. 1. Hållbarhetsarbete på operativ nivå i en livsmedelskoncern - Vad görs och varför?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Miranda Björkefelt; Ebba-Lotta Granbom H.; Johanna Stegborg; [2019]
  Nyckelord :Sustainability work; Operational level; Management tools; Stakeholder theory; Legitimacy theory; Hållbarhetsarbete; Operativ nivå; Styrverktyg; Intressentteorin; Legitimitetsteorin;

  Sammanfattning : Bakgrund och Problem: Hållbarhetsarbete blir allt viktigare för organisationer att ta hänsyn till för att möta intressenters krav och för att få legitimitet i samhället. Då hållbarhetsarbetet påverkar många delar av organisationen är det viktigt att arbetet integrerar alla dess delar. LÄS MER

 2. 2. Företagskulturs påverkan på anställdas motivation inom kunskapsintensivt arbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rikard Frangeur; Carl Jägerholm Fowelin; Robert Nyberg; [2014]
  Nyckelord :Fem nyckelord: Företagskultur; Motivation; ansträngning; agentkostnader; Kunskapsintensivt arbete; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbetets titel: Företagskulturs påverkan på anställdas motivation inom kunskapsintensivt arbete Seminariedatum: 2014-06-04 Ämne/kurs: FEKH19, Examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Rikard Frangeur, Carl Jägerholm Fowelin, Robert Nyberg Handledare: Ola Mattisson Fem nyckelord: Företagskultur, Motivation, ansträngning, agentkostnader, Kunskapsintensivt arbete Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur motivation hos anställda med kunskapsintensiva arbetsuppgifter påverkas av företagskultur. Metod: En kvalitativ studie med induktiv ansats har genomförts grundat på en tvärsnittlig forskningsdesign. LÄS MER

 3. 3. Culture as a Driver of Innovation Performance : A case study at the ASSA ABLOY Group

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Linn Back; Isabelle Landberg; [2014]
  Nyckelord :organizational culture; innovation culture; innovation performance; företagskultur; innovationskultur; innovationsprestanda;

  Sammanfattning : Innovation has become increasingly important for organizations to sustain their competitiveadvantage. Among the factors frequently put forward as drivers of innovation are for instanceinnovation strategies, -processes, -tools, and –methods. LÄS MER

 4. 4. CSR i SMEs - En studie om uppfattning, motiv och hinder

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Henrik Halling; Erik Karlsson; [2013]
  Nyckelord :corporate social responsibility CSR ; små och medelstora företag SMEs ; motiv; hinder; uppfattning; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: CSR i SMEs – En studie om uppfattning, motiv och hinder Seminariedatum: 30 maj 2013. Ämne/Kurs: Magisteruppsats Civilekonomprogrammet - Företagsekonomi, FEKN90 30 hp Författare: Henrik Halling, Erik Karlsson Handledare: Christine Blomqvist Fem nyckelord: corporate social responsibility (CSR), små och medelstora företag (SMEs), motiv, hinder och uppfattning. LÄS MER

 5. 5. CSR & Krishantering - Konsten att vara beredd för nya utmaningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emelie Olivensjö; Elsa Gejrot; Rebecca Persson; [2011]
  Nyckelord :CSR; krishantering; företagskultur; kärnvärden; kommunikation; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: CSR & Krishantering – konsten att vara beredd för nya utmaningar Seminariedatum: 2012-01-12 Ämne/kurs: FEKH95, Examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Elsa Gejrot, Emelie Olivensjö & Rebecca Persson Handledare: Lars Carlman Fem nyckelord: CSR, krishantering, företagskultur, kärnvärden, kommunikation Syfte: Syftet är att se om ett företags CSR-arbete tillsammans med dess strategi för krishantering kan skapa bättre förutsättningar för att möta nya etiska kriser. Vi har i arbetet med dunskandalen och syftet med det är för att visa läsaren hur det kan se ut i praktiken. LÄS MER