Sökning: "Fem-faktormodellen"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Fem-faktormodellen.

 1. 1. Multifaktormodeller på den svenska marknaden - En studie av OMX Stockholm mellan 1996 och 2014

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/NationalekonomiFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/NationalekonomiFilosofiska fakulteten

  Författare :Peter Hammarfrid; Tom Henningsson; [2015]
  Nyckelord :Asset pricing model; Fama and French; Five Factor Model; Q-factor model; Anomalies; Multifaktormodell; Fama och French; Fem-faktormodellen; Q-faktormodellen; Anomali;

  Sammanfattning : Bakgrund:CAPM räcker i flera tillfällen inte till för att estimera framtida avkastning. Vissa av prisavvikelsernafrån CAPM är väldokumenterade och har bestått över tid, vilket har lett till uppkomsten avkorrigerande faktorer. En modell som använder sig av två sådana korrigerande faktorer är Fama ochFrenchs tre-faktormodell. LÄS MER

 2. 2. Sambandet mellan personlighetsdimensioner och upplevd stress på arbetsplatser

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Jeanette Skogberg; [2015]
  Nyckelord :Personality traits; Five Factor model; perceived stress; demand-control model.; Personlighetsdimensioner; fem-faktormodellen; upplevd stress; krav-kontrollmodellen.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka samband mellan personlighetsdimensioner och upplevd stress på arbetsplatser utifrån fem-faktormodellen samt krav-kontrollmodellen. 128 deltagare deltog i enkätundersökningen; 58 män och 66 kvinnor mellan åldern 20-69 år. LÄS MER

 3. 3. Huvudet bland molnen : En studie av den grandiosa och sårbara narcissistens kontextuella och uppgiftsorienterade arbetsprestation

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Kristian Engroos; Thomas Vainio; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The present study investigates the relationship between narcissism, using identified facets in the five-factor model for the grandiose and vulnerable narcissistic personality, and job performance. The results, based on analyses of correlations from previous studies, meta-analyses and norm-data, show general differences regarding the grandiose and vulnerable narcissistic facet profile and their respective relationship to job performance. LÄS MER

 4. 4. Att lyckas med utstationering - En kvalitativ studie kring framgångsfaktorer och svenska expatriater

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Malin Zelander; Anders Perman; [2013-01-10]
  Nyckelord :Human Resource Management; Expatriater; Personlighetsdrag; Organisationens agerande; Femfaktormodellen;

  Sammanfattning : Denna studies syfte var att undersöka svenska expatriaters erfarenheter kring fram-gångsfaktorer som leder till att lyckas med utstationeringen. Studien fokuserade på framgångsfaktorerna expatriatens personlighet och organisationens agerande. LÄS MER