Sökning: "Female Genital Mutilation"

Visar resultat 1 - 5 av 98 uppsatser innehållade orden Female Genital Mutilation.

 1. 1. Könsstympade kvinnors upplevelser av mödra – och förlossningsvården : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Sabrina Selin; Emily Wetzig; [2021]
  Nyckelord :Antenatal care; female genital mutilation; maternity care; women’s experiences; Förlossningsvården; kvinnlig könsstympning; kvinnors upplevelser; mödravården;

  Sammanfattning : Background: Female genital mutilation is a harmful cultural practice that is carried out in several places around the world, despite the fact that it is a violation of women’s human rights. Worldwide, around 200 million young girls and women live with the aftermath of genital mutilation. LÄS MER

 2. 2. Könsstympade kvinnors upplevelser av vården : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Fadumo Osman; Wahida Mohabat; [2021]
  Nyckelord :Female genital mutilation; Experiences; Healthcare; Kvinnlig könsstympning; Upplevelser; Vården;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnlig könsstympning grundar sig i en mångtusenårig kulturell sed och praktiseras än idag. Det innebär att en viss del eller hela kvinnans yttre könsorgan tas bort. Oftast grundar det sig i gamla traditioner, religiösa eller icke-medicinska skäl. LÄS MER

 3. 3. Kvinnor som tidigare genomgått könsstympning och deras upplevelse i mötet med hälso- och sjukvården : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Alexander Pfotenhauer; Ina Tragaj; [2021]
  Nyckelord :Female genital mutilation; Female genital cutting; Nursing; Transcultural nursing; A nurse’s core competences; Woman experience; Health care; Kvinnlig könsstympning; Omvårdnad; Transkulturell omvårdnad; Sjuksköterskans kärnkompetenser; Kvinnans upplevelser; Hälso- och sjukvård;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund   Cirka 200 miljoner kvinnor lever världen över med någon form av könsstympning, och varje år utsätts 3.9 miljoner kvinnor i världen för detta ingrepp. Ingreppet utförs främst i afrikanska länder och vissa länder i mellanöstern. LÄS MER

 4. 4. The Role of Socio-Economic Factors on the Continuation of Female Genital Mutilation in Africa: A Critical Analysis of Kenya

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Christensson Patricia; [2021]
  Nyckelord :Socioeconomic factors; female genital mutilation FGM ; ethnic communities; marriageability; human rights.;

  Sammanfattning : Kenya is one of the Sub-Saharan countries that continue to experience incidences of FGM among various ethnic communities. While FGM prevalence has reduced significantly in the last decade due to government crackdowns and the adoption of relevant anti-practice laws, several Kenyan communities continue to circumcise girls and women secretly. LÄS MER

 5. 5. Kvinnlig Könsstympning i Afrika : En Komparativ Studie av Kvinnlig Könsstympning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Ebba Lewitz; Emma Solbrekke; [2021]
  Nyckelord :Female genital mutilation; Urban; Rural; Education; Economy; Kvinnlig könsstympning; Tätort; Landsbygd; Utbildning; Ekonomi;

  Sammanfattning : This study examines how development phases such as education, economy and living in urban or rural areas have an impact on the phenomenon female genital mutilation. A comparative study was made on the three African countries Sudan, Somalia and Sierra Leone. LÄS MER