Sökning: "Female genital mutilation"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden Female genital mutilation.

 1. 1. Våldet mot det kvinnliga könsorganet : en litteraturöversikt om kvinnlig könsstympning ur sjukvårdspersonals perspektiv

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Hanna Barkland; Josefin Hagerman; [2018]
  Nyckelord :Female genital mutilation; Knowledge; Attitude; Experience; Health care professionals; Kvinnlig könsstympning; Kunskap; Attityd; Erfarenhet; Sjukvårdspersonal;

  Sammanfattning : Kvinnlig könsstympning utförs idag i cirka 30 länder i Afrika, Asien och Sydamerika. Omkring 200 miljoner kvinnor och flickor antas idag vara könsstympade och cirka tre miljoner utsätts årligen. Proceduren innefattar alla typer av ingrepp på det kvinnliga yttre könsorganet som inte är medicinskt motiverat. LÄS MER

 2. 2. Låt flickor få växa upp hela : en genusteoretisk diskursanalys av UNFPA:s förklaring av kvinnlig könsstympning

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Karolina Lecalonnec; [2018]
  Nyckelord :Kvinnlig könsstympning; radikalfeminism; patriarkatsteori; sexualitet; kvinnors rättigheter; Förenta Nationerna; kontroll.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Enligt det internationella samfundet är kvinnlig könsstympning ett brott mot mänskliga rättigheter. Det är ett uttryck för ojämlikhet mellan könen som är djupt rotat i sociala, ekonomiska och politiska strukturer, samt att det representerar samhällets kontroll över kvinnor. LÄS MER

 3. 3. "När en del av mig är borta" : Upplevelser av att leva med kvinnlig könsstympning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Frida Sandström; Jéssica Cândida de Albuquerque Johansson; [2018]
  Nyckelord :Female genital mutilation; healthcare; migration; nursing care; women’s experiences;

  Sammanfattning : Background: More than 200 million females worldwide live with some form of female genital mutilation [FGM]. While reinforcing social and cultural values for those, to whom the practice is normative, FGM also envelops psychological as well as physical lifelong consequences. LÄS MER

 4. 4. Kvinnlig könsstympning, hur arbetar skolan? - En kvalitativ studie om hur skolpersonalen förhåller sig till kvinnlig könsstympning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Linda Kirkegaard Svalenberg; Tina Ekvall; [2018]
  Nyckelord :Female genital mutilation; school; prevention; symbolic interactionist perspective; Social Sciences;

  Sammanfattning : Research suggests that schools and its staff both are able to work towards detection and prevention of female genital mutilation. The purpose of our study was to investigate how school-staff on one school, relate to the subject of female genital mutilation. LÄS MER

 5. 5. Transkulturell omvårdnad av könsstympade kvinnor i västerländsk sjukvård

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Nathalie Fingren; Emma Christensen; [2017]
  Nyckelord :Culture; Experience; Female genital mutilation; Nursing; Erfarenhet; Kultur; Kvinnlig könsstympning; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnlig könsstympning är en sedvänja som utförs av traditionella, kulturella eller religiösa skäl. Ökad invandring till västvärlden har inneburit att vårdpersonal kommer att möta kvinnor som könsstympats och brist på kunskap och praktiska färdigheter hos vårdpersonal kan få konsekvenser för vårdandet. LÄS MER