Sökning: "Female genital mutilation"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade orden Female genital mutilation.

 1. 1. Celebriteter i kampen mot Female Genital Mutilation : Waris Dirie som offer och opinionsbildare

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Karolina Boyoli; Marie Katrine Jessen; [2019]
  Nyckelord :Female Genital Mutilation; FGM; Kvinnlig könsstympning; KKS; Waris Dirie; Desert flower; Celebritet; Implicit publik; Social Sciences;

  Sammanfattning : Kvinnlig könsstympning är en sedvänja som påverkar många miljoner kvinnor i världen. Både kvinnors fysiska och psykiska hälsa drabbas kraftigt av ingreppet. Waris Dirie är en av de främsta motståndarna mot kvinnlig könsstympning. LÄS MER

 2. 2. Legislative impact on the fight against Female Genital Mutilation/Cutting in The Gambia

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Johanna Stenberg; Carl Thorsson; [2019]
  Nyckelord :FGM; Female genital mutilation; Legislation; NGO; Collectivism; Cultural Relativism; Universalism; Gambia;

  Sammanfattning : Over 200 million women and girls alive today have been victims of Female Geni-tal Mutilation / Cutting, and another 3,6 million are at risk every year. This tradi-tional practice is widespread and has gained a lot of attention from Non-governmental organizations, scholars and medical professionals around the world, stating warnings about the harmful effects. LÄS MER

 3. 3. Våldet mot det kvinnliga könsorganet : en litteraturöversikt om kvinnlig könsstympning ur sjukvårdspersonals perspektiv

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Hanna Barkland; Josefin Hagerman; [2018]
  Nyckelord :Female genital mutilation; Knowledge; Attitude; Experience; Health care professionals; Kvinnlig könsstympning; Kunskap; Attityd; Erfarenhet; Sjukvårdspersonal;

  Sammanfattning : Kvinnlig könsstympning utförs idag i cirka 30 länder i Afrika, Asien och Sydamerika. Omkring 200 miljoner kvinnor och flickor antas idag vara könsstympade och cirka tre miljoner utsätts årligen. Proceduren innefattar alla typer av ingrepp på det kvinnliga yttre könsorganet som inte är medicinskt motiverat. LÄS MER

 4. 4. Låt flickor få växa upp hela : en genusteoretisk diskursanalys av UNFPA:s förklaring av kvinnlig könsstympning

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Karolina Lecalonnec; [2018]
  Nyckelord :Kvinnlig könsstympning; radikalfeminism; patriarkatsteori; sexualitet; kvinnors rättigheter; Förenta Nationerna; kontroll.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Enligt det internationella samfundet är kvinnlig könsstympning ett brott mot mänskliga rättigheter. Det är ett uttryck för ojämlikhet mellan könen som är djupt rotat i sociala, ekonomiska och politiska strukturer, samt att det representerar samhällets kontroll över kvinnor. LÄS MER

 5. 5. "När en del av mig är borta" : Upplevelser av att leva med kvinnlig könsstympning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Frida Sandström; Jéssica Cândida de Albuquerque Johansson; [2018]
  Nyckelord :Female genital mutilation; healthcare; migration; nursing care; women’s experiences;

  Sammanfattning : Background: More than 200 million females worldwide live with some form of female genital mutilation [FGM]. While reinforcing social and cultural values for those, to whom the practice is normative, FGM also envelops psychological as well as physical lifelong consequences. LÄS MER