Sökning: "Female representation"

Visar resultat 1 - 5 av 405 uppsatser innehållade orden Female representation.

 1. 1. Skillnaden i porträttering av kvinnliga och manliga idrottare i svensk populärmedia : En kvantitativ studie om bristande jämställdhetsrapportering

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Johanna Lagus; Sandra Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Equality; Gender; Media; Gender stereotypes; Female athletes; Visual representation; Feminism; Jämställdhet; Genus; Media; Könsstereotyper; Kvinnliga idrottare; Visuell Representation; Feminism; tränarlänkdiverse;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar : Syftet med denna kandidatexamensuppsats är att belysa skillnaden mellan hur kvinnliga och manliga idrottare framställs i media genom fotografier och hur det påverkar konstruktionen och/eller förstärkningen av könstereotyper och könsroller, vilket i sin tur försvårar arbetet för en jämställd idrott; utifrån RF:s jämställdhetsmål för 2025. Studien ämnar svara på följande frågeställningar: 1) Förekommer manliga idrottare i större omfattning än kvinnliga idrottare i media? 2) Blir kvinnliga idrottare marginaliserade i media genom att placeras senare i tidningen och på färre första sidor än manliga idrottare? 3) Porträtteras kvinnliga idrottare oftare på bilder i mindre storlek än manliga idrottare? 4) Framställs kvinnor på ett könsstereotypiskt sätt i media som begränsar möjligheter för en jämställd idrott? 5) Förekommer manligt kodade idrotter i större omfattning än kvinnligt kodade idrotter i media?6) I vilken utsträckning får kvinnligt kodade idrotter utrymme i media och vilket kön representeras mest i respektive kodad idrott?   Metod: Undersökningen genomfördes genom en kvantitativ innehållsanalys på 3153 bilder på idrottare i Sportbladet. LÄS MER

 2. 2. Introducing women's political representation as an explanatory variable for aid utilization : An analysis of the influence of women's political representation on the utilization of foreign assistance

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ruth Björklöv; [2021]
  Nyckelord :Women ́s political representation; foreign aid; government expenditure; healthcare expenditure; education expenditure; military expenditure;

  Sammanfattning : This thesis investigates how women's political representation influences foreign aid utilization. While recent contributions show that the impact of foreign aid is highly dependent on the recipient government, there is still limited research on the relationship between women's political representation and aid utilization. LÄS MER

 3. 3. Female representation and public spending : Investigating female representation as a determinant of local expenditure patterns

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Clara Lundgren; [2021]
  Nyckelord :Female representation; Local public spending; Gender; Panel data;

  Sammanfattning : The objective of this thesis is to investigate if the share of women in the municipality board affects the municipalities spending patterns. The study is based on the assumption that women as a group have particular needs, interest and concerns, and when represented, the political decision making will be affected. LÄS MER

 4. 4. Kvinnligt ledarskap i en värld av manliga ledare : En jämförande fallstudie mellan Margaret Thatchers och Anna Kinberg Batras politiska karriärer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Nelly Jenbrant; [2021]
  Nyckelord :Margaret Thatcher; Anna Kinberg Batra; Genuskontraktet; Könsmaktsordning; Kvinnligt politiskt ledarskap; Kvinnlig underrepresentation; Yvonne Hirdman; Jane S Jensen;

  Sammanfattning : This essay examines two different female political leaders' ways to top positions. Even though it is over a century since women received voting rights in both the United Kingdom and Sweden, quite few women leaders have reached top positions. LÄS MER

 5. 5. La mujer, víctima del lenguaje tradicional y del inclusivo

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Spanska

  Författare :Clara Plan-Remaoun; [2021]
  Nyckelord :Lenguaje inclusivo; género gramatical; teoría femenista del lenguaje; desdoblamiento.; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Este trabajo estudia la visibilidad de la mujer en el lenguaje inclusivo, en comparación con el lenguaje tradicional defendido por la Real Academia Española. Se problematiza la falta de representación de personas de género femenino en artículos sobre la Covid-19 en el periódico El País, y el efecto que hubiera un cambio de morfema de género sobre dicha representación. LÄS MER