Sökning: "Femfaktormodellen"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade ordet Femfaktormodellen.

 1. 1. PÅVERKAR PERSONLIGHETSDRAG MÄNGDEN TEKNIKINTERAKTION INNAN SÖMN? Big Five och digitala skärmar i mörkret

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Madeleine Ek; Richard Södling; [2018-07-04]
  Nyckelord :Femfaktormodellen; interaktion med teknologi; användarmönster innan sömn; beroende; digitalisering;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to study the phenomenon of interaction with technologybefore going to sleep. Through a quantitative correlational study with 190 participantsthe personality traits of Five-factor models will be investigated in relation tointeraction with technology before going to sleep. LÄS MER

 2. 2. Rädsla för att misslyckas : En kvantitativ studie om personlighetens påverkan på "Fear of Failure" i arbetslivet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Mia Arvidsson; Viktor Larsson; [2018]
  Nyckelord :Fear of failure; personality; neuroticism; five-factor model; Fear of failure; personlighet; neuroticism; femfaktormodellen;

  Sammanfattning : Fear of failure (FF) har negativ påverkan på individers motivation, val av arbete, prestationsförmåga och allmänt välbefinnande och kan uppstå när människor skall ta olika beslut. Vår studie avsåg att undersöka om fear of failure kan förklaras av personlighet och om det fanns andra påverkansfaktorer, så som socioekonomisk status, ålder och kön. LÄS MER

 3. 3. Extraversion & självkänsla : en studie på fasettnivå

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Emma Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Self-esteem; personality; five factor theory; big five; Självkänsla; personlighet; femfaktormodellen;

  Sammanfattning : The aim of this study is to increase our knowledge about the correlation between personality andself-esteem. A survey containing two instruments was spread through Facebook. The first instrument was a translation of Rosenberg's self-esteem scale (RSES; Rosenberg, 1965) that measured the degree of self-rated self-esteem. LÄS MER

 4. 4. Är resiliens en framgångsfaktor på arbetsmarknaden? : - Personlighet som prediktor för resiliens

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Apilou Dragin; Camilla Harlos Lundin; [2018]
  Nyckelord :Personality; Big Five; Resilience; occupational stress; recruitment factors; qualitative method; Personlighet; Femfaktormodellen; Resiliens; arbetsrelaterad stress; rekryteringsfaktorer; kvantitativ metod;

  Sammanfattning : På dagens arbetsmarknad bedöms arbetssökanden i stor utsträckning utifrån sitt CV, trots att arbetsgivare i allt större utsträckning efterfrågar personliga egenskaper likt stresstålighet och förmåga att hantera komplexa situationer. Syftet med föreliggande studie var att undersöka om personlighetsfaktorer eller rekryteringsfaktorer har högst prediktiv validitet för självskattad grad av resiliens i arbetslivet. LÄS MER

 5. 5. Är en introvert revisor mer oberoende än en extrovert? : en kvantitativ studie beträffande sambandet mellan revisorers personlighetsdrag och oberoende

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Stina Le; Tina Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Auditor independence; independence; personality traits; five-factor model of personality; FFM; Revisorns oberoende; oberoende; personlighetsdrag; femfaktormodellen; FFM;

  Sammanfattning : Revisorns oberoende är sedan länge ett omdiskuterat ämne. Brist på oberoende har tidigare orsakat flera större företagsskandaler och lett till att allmänheten förlorat förtroende för revisionsprofessionen. LÄS MER