Sökning: "Feminint"

Visar resultat 1 - 5 av 133 uppsatser innehållade ordet Feminint.

 1. 1. ”MAN ÄR LIVRÄDD ATT FÅ RASISTSTÄMPELN” - Mellanchefers upplevelse och hantering av problematiska situationer när de leder mångkulturella arbetsgrupper

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Emelie Sanne; [2021-06-30]
  Nyckelord :Konflikter; Konflikthantering; Kulturkrock; Mångfald; Mångkulturella arbetsgrupper; Interkulturell kompetens;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka om och vilka former av problematiska situationer mellanchefer, som leder mångkulturella arbetsgrupper, upplever. Syftet är även att undersöka vilka strategier mellanchefer använder för att hantera de skillnader och problematiska situationer som möjligen uppstår i en mångkulturell arbetsgrupp. LÄS MER

 2. 2. Modig och rädd : En multimodal analys av bilderböcker utifrån maskulint och feminint

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Hanna Bogmer; Priscilla Edin; [2021]
  Nyckelord :Bilderbok; Feminint; Förskola; Maskulint; Multimodal analys;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att beskriva och analysera hur maskulint och feminint gestaltas i bilderböcker som förekom på en förskola. Tidigare forskning belyste att maskulina karaktärer kan gestaltas som modiga, aktiva och problemlösare (Filipović, 2018; Sciurba, 2017) medan feminina karaktärer gestaltas som omhändertagande och passiva (Adams et al. LÄS MER

 3. 3. The strong men and the good looking women : Quantitative content analysis of the visual representation of athletes in Swedish digital sports journalism

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Alicia Sandell; [2021]
  Nyckelord :Stereotypical gender roles; female athletes; sports journalism; #MeToo;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of the thesis is to examine if the quantity of female athletes is lesser than male athletes and if there are any gender differences in this visual representation of athletes in Swedish digital sports journalism. The thesis also aims to investigate if the visual representation of female athletes has changed over time in connection to the #MeToo movement. LÄS MER

 4. 4. Från anonym till androgyn: En kvalitativ studie om varumärkesgenus och androgynitet i varumärkeskommunikation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Jenny Stjernström; Fanny Klingvall; [2021]
  Nyckelord :androgynitet; modevarumärke; multimodal analys; socialsemiotik; symbolisk varumärkeskommunikation; varumärkesgenus; varumärkespersonlighet; androgyny; brand gender; brand personality; fashion brand; multimodal analysis; social semiotics; symbolic brand communication; Social Sciences;

  Sammanfattning : Traditional binary gender stereotypes are increasingly being challenged by gender fluid expressions in an ongoing global societal shift that is particularly noticeable in Sweden. Parallel with this societal change, previous research on how brands communicate gender expressions is also being challenged, which enables an increased number of brand gender positions. LÄS MER

 5. 5. Rational Femininity and Emotional Masculinity in Golding’s Lord of the Flies  

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Stefanos Mavromatis; [2021]
  Nyckelord :gender; traditional gender roles; feminine thinking; masculine thinking; patriarchy; William Golding; Lord of the Flies;

  Sammanfattning : This paper argues that in Golding’s Lord of the Flies feminine thinking is rational and masculine thinking is emotional. This essay provides historical background that presents the general patriarchal view of femininity during 20th century England of being seen as the inferior-emotional gender with intellectual limitations. LÄS MER