Sökning: "Feminism and nationalism"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Feminism and nationalism.

 1. 1. Family First - En analys av Ungerns Family Protection Action Plan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lovisa Tillström; [2019]
  Nyckelord :Familjepolitik; Ungern; nationella modern; nationalism; feminism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay studies the expression of the nationalist discourse within Hungary's Family Protection Action Plan, a policy created due to low fertility rates. The study is conducted through a critical and discourse analytic approach. LÄS MER

 2. 2. The Amazon Archers of England : Longbows, gender and English nationalism 1780–1845

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Historiska institutionen

  Författare :Henrik Arnstad; [2019]
  Nyckelord :nationalism; gender; national identity; archery; longbow; warbow; women’s history; feminism; England; Britain; Robin Hood; Maid Marian; nineteenth century;

  Sammanfattning : In the 1780s the medieval weapon of war; the English longbow, enjoyed a renaissance, as historical archery became a fashionable recreation among the English aristocracy. Later, during 1819-1845, longbow archery developed into a mass movement, as it spread downwards in the English class system, into the bourgeoning middle class. LÄS MER

 3. 3. Bilden av kvinnan i svenska nationalistiska rörelser : En semiotisk bild- och idéanalys

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Stina Löf; [2019]
  Nyckelord :svensk nationalism; feminism; kulturpolitik; diskursteori; semiotik; essentialism;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine which notions of women exist within three different nationalist parties by analyzing how women are visually represented for political purposes. The aim is also to examine how these notions relate to a nationalist cultural policy. LÄS MER

 4. 4. Vi är verklighetens röst. (We are the voice of reality.) : A critical discourse analysis of SD-Kvinnor on Facebook from 2014-2018

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alyssa Bittner-Gibbs; [2018]
  Nyckelord :Sweden Democrats; women; nationalism; gender equality; qualitative discourse analysis; WPR method; social media;

  Sammanfattning : Internationally recognized for and culturally self-identifying as a gender equality advocate, Sweden has seen a recent uptick in popular support among women voters for its far-right nationalist political party, the Sweden Democrats (SD). While nationalist movements are primarily distinguished by their nativist political rhetoric, academic study has consistently shown that nationalism also consistently promotes a traditional gender duality while denouncing feminism and gender equality practices. LÄS MER

 5. 5. ”De absolut flesta männen i vårt land är helt vanliga, underbara grabbar” : en feministisk undersökning av SD-kvinnors åtgärdsprogram för kvinnors trygghet i vardagen

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Ebba Carlson; [2017]
  Nyckelord :nationalism; feminism; maktstrukturer; mäns våld mot kvinnor; patriarkala maktstrukturer; SD-kvinnor; Sverigedemokraterna; Mänskliga rättigheter; Human rights; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Mäns våld mot kvinnor är ett utbrett problem i vårt samhälle, där våld i hemmet av någon närstående är överrepresenterat. Denna problematik har blivit allt mer aktuell att diskutera på senare år inom samtliga politiska partier, såväl inom Sverigedemokraterna. LÄS MER