Sökning: "Feminism"

Visar resultat 1 - 5 av 1780 uppsatser innehållade ordet Feminism.

 1. 1. SPEGLA VERKLIGHETEN ELLER DET VACKRA, LYCKLIGA LIVET? En kvantitativ studie om medelålders kvinnors attityder till normbrytande- och stereotypisk kvinnlig klädreklam.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Ida Bolin; Lisa Johnsson; Emma Jood; [2023-03-10]
  Nyckelord :Femvertising; Stereotypical advertising; Norm-breaking advertising; Normbrytande reklam; Stereotypisk reklam; Attityd;

  Sammanfattning : Executive summary The advertising industry is growing more than ever and is thought to be one of the most influential institutions in society by some researchers. What’s even more interesting is the connection between advertising and its tremendous effects on individuals as well as society at whole. LÄS MER

 2. 2. Morocco’s Green Mosque Program in the City of Marrakesh

  Magister-uppsats,

  Författare :Elizabeth Gray; [2023]
  Nyckelord :Sustainable Development; Islamic Environmentalism; Feminism; Public Participation; Urban Planning; Religion;

  Sammanfattning : This thesis is a case study in Marrakesh of Morocco's Green Mosque Program, whose objective is to use solar energy and other green technologies in Morocco's numerous mosques. Focuses of the thesis include how the Green Mosque Program came about, the roles of women within the program and the social effects of the program. LÄS MER

 3. 3. ”Vad är det som är power i detta?” : En kvalitativ studie om gruppers sociala interaktion i samtal om feministiska budskap i modeföretags marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Hedvig Pahlstad; Ester Paksuniemi; [2023]
  Nyckelord :Focus group interviews; social construction; social interaction; common knowledge; identification; feminist messages; post-feminism; Fokusgruppintervjuer; social konstruktion; social interaktion; gemensam kunskap; identifikation; feministiska budskap; post-feminism;

  Sammanfattning : In society there are several structural norms that appear taken for granted and should be discussed to be recognized. Furthermore, institutions such as corporations often incorporate stereotypical gender beliefs into their structuring such as in marketing. LÄS MER

 4. 4. Me Too på Aftonbladet 2017-2022 : kvantitativ analys av hur Aftonbladet representerat Me Too

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Tuva Kjellin; Tilda Bjurner; [2023]
  Nyckelord :Me Too; Aftonbladet; Feminism; Agenda Setting; Social Sciences;

  Sammanfattning : MeToo-rörelsen är en internationell rörelse som har uppmärksammat problemet med sexuella trakasserier och övergrepp. Rörelsen började 2006 av Tarana Burk men växte sig inte stor förrän år 2017, då många kända kvinnor gick ut offentligt med sina historier om övergrepp. LÄS MER

 5. 5. The Consequences of Trauma in Toni Morrison’s Beloved : A Psychoanalytic Reading of Sethe and Denver

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Tina Eriksson; [2023]
  Nyckelord :Anxiety; Core issues; Defence mechanisms; Feminism; Freud; Narrative; Psychoanalysis; Repression; Slavery; Trauma;

  Sammanfattning : This essay’s main focus is on Sethe and her daughter Denver in Toni Morrison’s Beloved (1987) and how they try to survive the trauma that comes from slavery. By using psychoanalysis as a theoretical framework, the essay examines what psychological reactions Sethe and Denver have as two traumatised characters, and what happens to them psychologically when they are forced to face the repressed. LÄS MER