Sökning: "Feminist Postcolonial Theory"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade orden Feminist Postcolonial Theory.

 1. 1. A feminist critical discourse analysis of Sida’s gender ideology

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Clara Viklund Bornhauser; [2022]
  Nyckelord :Postcolonial theory; International development cooperation; empowerment; intersectionality; power systems;

  Sammanfattning : This study offers a feminist critical discourse analysis of how Sida’s discourses can be viewed as consolidating a gender ideology and power asymmetries in gendered social orders. Critical discourse analysis (CDA) and feminist critical discourse analysis (FCDA) offer the theoretical and methodological framework to the investigation of gender ideology in Sida’s discourses. LÄS MER

 2. 2. "Claiming My Space" : A Qualitative Exploration of Muslim Women Navigating Feminist Beliefs and Intersecting Identities in Sweden

  Master-uppsats, Malmö universitet/Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM)

  Författare :Nellie Ostberg; [2022]
  Nyckelord :Feminism; Postcolonial; Othering; Femonationalism; Muslim;

  Sammanfattning : In Sweden, Muslims have increasingly become accused of being a threat to liberal, gender equal values and Muslim women constructed as victims and often excluded from Feminist discourses. Therefore, this study aimed to explore how Feminist Muslim women construct and navigate their Feminist beliefs in Sweden. LÄS MER

 3. 3. POSTCOLONIAL DISSENT SCENOGRAPHY: setting civic scene, building urban voice, new societies prototyping facilitation for Tensta.

  Master-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Mariia Otkalenko-Povalinska; [2022]
  Nyckelord :Social sustainability; feminist postcolonial theory; intersectionality; dissent; civic space; popular education; protest; parade; space occupation; grassroots society prototyping; urban design; Tensta;

  Sammanfattning :   Urban space is a product of power relations and negotiations in society. Who gets represented and monumentalised in it, you? One is being formed and deformed by the environment they are placed into through the way it functions and suggests certain actions in a particular sequence, through the power distribution in its spatial equivalent. LÄS MER

 4. 4. “Vi och Dem” : En kvalitativ innehållsanalys om hur rasifierade kvinnor framställer sina autobiografiska berättelser genom podcasts

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Fatlinda Hoxhaj; [2022]
  Nyckelord :Racialization; exclusion; marginalization; racism; stereotyping; women of color; podcast; self-presentation; feminism.; Rasifieirng; exkludeirng; marginalisering; rasrism; steortypiseirng; rasifierade kvinnor; podcast; självrepresentation; feminism.;

  Sammanfattning : Syftet med förevarande undersökning är att bidra med en djupare förståelse om hur rasifierade kvinnor framställer sina autobiografiska berättelser utifrån tre feministiska poddar. För att genomföra undersökningen kommer studien att använda sig av Pierre Bourdieus (1997) teoretiska ramverk om kapitalteori samt teoretiska begrepp fält och doxa. LÄS MER

 5. 5. Kambili’s Journey to Dignity, and Self-empowerment : A Womanist Approach to Chimamanda Ngozi Adichie’s Purple Hibiscus

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Nicky Nahida Lindecrantz; [2022]
  Nyckelord :change; Christianity; dignity; identity; Igbo tradition; interaction; liberal- and radical feminism; mimicry; Nigeria; patriarchal violence; postcolonialism; self-empowerment; womanism;

  Sammanfattning : Using womanist theory as a theoretical framework, this study has analyzed identity formation and self-empowerment. Adichie is considered a feminist writer, but her ideals and ideas are very different from Western ideals and aim to survive and challenge patriarchal culture. LÄS MER