Sökning: "Feminist Security Studies"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden Feminist Security Studies.

 1. 1. Feministisk utrikespolitik? ja ⎕ nej ⎕ kanske ⍁ : En idéanalys av utredningen om ett tillträde till TPNW

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ebba Olsson; [2020]
  Nyckelord :Säkerhetspolitik; Feministisk säkerhetsteori; Realism; Kärnvapen; Feministisk utrikespolitik; TPNW;

  Sammanfattning : This bachelor thesis takes off in Sweden's declared feminist foreign policy and how these ideas are found in relation to nuclear weapons. Traditional security policy today is characterized by a realistic perspective where states' power and security are placed at the top of the agenda. LÄS MER

 2. 2. Män och kvinnor, tillsammans för hållbar fred : En studie om den svenska underrättelseenhetens arbete med resolution 1325 i Förenta Nationernas Stabiliseringsinsats i Mali

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Loise Backryd; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The following study aims to understand implementation of UN Security Council Resolution 1325 (SCR1325) in the Swedish international forces, with focus on the Swedish intelligence force in the UN peacekeeping mission in Mali, Africa. The intention is to understand how the Swedish national strategy regarding implementing SCR1325, is actually being successfully implemented on the tactical level of the Swedish military contribution in Mali. LÄS MER

 3. 3. Ontological (In)Security and Gender - Anti-Feminism and Anti-Genderism in German Right-Wing Populism

  Master-uppsats, Lunds universitet/Graduate School; Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen; Lunds universitet/Pedagogik; Lunds universitet/Master of Science in Global Studies

  Författare :Fabienne Wehrle; [2019]
  Nyckelord :anti-feminism; anti-genderism; right-wing populism; ontological security theory; frame analysis; Social Sciences;

  Sammanfattning : Many of the right-wing populist forces currently on the rise across the world have anti-feminist and anti-genderist agendas and narratives. This thesis investigates such narratives from an ontological security perspective by conducting a frame analysis. LÄS MER

 4. 4. Ontological Security of Women : The Role of Digital Feminist Activism

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Katharina Krüger; [2019]
  Nyckelord :Feminism; Ontological Security; Social Media Sites; Women;

  Sammanfattning : Ontological Security Studies have been grounded on the ideas of Giddens (1991a,b). It describes how humans can face challenges of the modern world without being overwhelmed by anxieties. Since then many scholars such as Steele (2008) and Mitzen (2006) have developed his ideas furthermore. LÄS MER

 5. 5. Vad väger tyngst? Hur vi kan förstå beslutsfattandet bakom svensk vapenexport i relation till en feministisk utrikespolitik

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Caroline Asker; Sofia Isaksson; [2018]
  Nyckelord :vapenexport; feministisk utrikespolitik; Inspektionen för Strategiska Produkter; idéanalys; förvaltningsteori; Feminist Security Studies; Street-level bureaucracy; The logic of appropriateness; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sedan 2015 har Sverige en uttalat feministisk utrikespolitik, med målet att ett genusperspektiv ska genomsyra all politisk verksamhet. Parallellt med denna nya politiska inriktning fortsätter Sverige att exportera krigsmateriel till icke-demokratiska och konfliktdrabbade stater, något som har gett upphov till kritik. LÄS MER