Sökning: "Feministisk konst"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Feministisk konst.

 1. 1. Kvinnor inom konst och feminism: En studie i feministisk symbolik inom nutidskonsten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Johanna Jensnäs; Carolina Kelly; [2019-05-29]
  Nyckelord :Feminism; Feminist art; Art history; Nina Bondeson; Fanny Åström; Anna Orange; Feministisk konst; Konstvetenskap;

  Sammanfattning : In this paper we have explored the symbolic meanings of feminist art. We have done this by using a semiotic and discourse analysis of ten artworks. The artworks we have chosen to analyze all have some sort of feminist agenda. LÄS MER

 2. 2. Men är det Konst? : En undersökning av möjligheterna att använda stiftelser för inköp av texila konstverk till Moderna Museets samling

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Klara Hagberg; [2016]
  Nyckelord :feministisk konstteori; Griselda Pollock; Carol Duncan; Roszika Parker; maskulina normer; hierarkier inom konsten; Moderna Museet; statliga museer; representation; textilkonst; hantverk; konstverk; samling; stiftelser; ändamålsbeskrivning;

  Sammanfattning : Against a background of feminist art theories arguing that the hierarchies in art as based on masculine norms, the present thesis examines the four foundations associated with the Swedish state museum of modern art Moderna Museet. The object descriptions are gone through with open coding, to see wether there are formulations in these that affect the possibility to utilize the foundations yield for purchasing textile art. LÄS MER

 3. 3. Mäns konst och menskonst - feministiskt formspråk i en konsthistorisk kontext

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

  Författare :Mimmi Sjö; [2016]
  Nyckelord :Feminism; feminist art; menstruation art; 1970 s; political art; Linda Nochlin; Judy Chicago; Liv Strömquist; feministisk konst; menskonst; 1970-talet; politisk konst; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : The main aim of this study is to answer the hypothesis that Judy Chicago's 1971 photolithograph "Red Flag", along with her academic career, can be seen as an answer to the new approach to art history and what defines art, that Linda Nochlin calls for in her essay "Why have there been no great women artists?". The analysis of "Red Flag", which depicts a bloodfilled tampon being removed from a woman's vagina, is then compared to Liv Strömquist's 2014 silk screen print "Isprinsessa", a drawing of a figure skater showing menstrual leakage while engaging in a pirouette, with the purpose to examine the aesthetics of menstruation art as a feminist statement in the second and third wave of feminism respectively, and as a genre within the movement. LÄS MER

 4. 4. Den röda linjen : En psykoanalytisk och feministisk undersökning av Gillian Dysons konstverk Sine

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Hannah Pontén; [2015]
  Nyckelord :Gillian Dyson; Sine; Performance; Psykoanalys; Feminism; Röd; Linje; Panofsky; Ikonologi; Ikonografi; Kvinnokroppen; Kvinnliga konstnärer;

  Sammanfattning : I denna uppsats analyseras Gillian Dysons performancekonstverk Sine ur ett psykoanalytiskt och feministiskt perspektiv. Upplägget för uppsatsen följer Erwin Panofskys ikonologiska tolkningsmodell för att tydliggöra de olika skikt som står att finna i verket. LÄS MER

 5. 5. Makeup, Glassnippor & Konstnaglar : om feminin maximalism som feministisk konstnärlig strategi

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Josefina Feurst; [2015]
  Nyckelord :Feminism; Femininitet; Femininitetsteori; Craftivism; Konst; Konsthantverk; Design; Glas; Keramik; Skulptur; Textil; Smak; Separatism; Semiotik; Bildanalys;

  Sammanfattning : Frågeställningarna som behandlas i denna kandidatuppsats är: Hur kan samtida konstnärer utmana rådande könsroller genom att inkorporera dess könsspecifika uttryckssätt (här: femininitet och dess bibetydelser) i sin konst? Samt: Vari ligger den politiska potentialen i en sådan strategi? Uppsatsen är skriven ur ett feministiskt perspektiv och berör de delvis överlappande fälten konsthantverk, design och konst, med en gemensam genusproblematik. Studien undersöker hur en maximalistisk feminin estetik kan verka som feministisk taktik, vilket karakteriseras genom semiotiska analyser av tre skulpturala verk i teknikerna glas och keramik. LÄS MER