Sökning: "Femvertising"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade ordet Femvertising.

 1. 1. Tjejsnuset är det nya! : En kvalitativ studie om hur bilden av vitt snus konstrueras i samspel mellan media och unga vuxna, samt hur vitt snus kodas som manligt respektive kvinnligt.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Elsa Widenström Findell; Silja Jóhannsdóttir; [2024]
  Nyckelord :Vitt snus; genus; reklam; konstruktion;

  Sammanfattning : The study aims to examine the construction of the image of white snus, specifically focusing on the growing trend of female snus use. The analysis will shed light on overall perceptions and attitudes towards white snus, along with its social construction among young adults. LÄS MER

 2. 2. Reklam för vad, kläder eller kroppar? : En multimodal kritisk diskursanalys om hur skönhetsideal framställs i Lindex kampanj ”Reinvent the Model”

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Emelie Lundgren; Alma Wikberg; [2024]
  Nyckelord :Beauty standards; advertising; fashion industry; femvertising; woke; multimodal critical discourse analysis;

  Sammanfattning : Marketing is crucial to the success of any company, and in line with an increased emphasis on sustainability, many companies now include sustainability issues in their communications. The clothing company Lindex's campaign ”Reinvent the Model” aims to reshape the female ideal and promote diversity in their marketing. LÄS MER

 3. 3. “Visa dem vad galen kan göra” : En multimodal kritisk diskursanalys av Nikes reklamfilm“Dream Crazier”

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Ellen Storm Edholm; Rebecca Thorslund; [2024]
  Nyckelord :Femvertising; female athletes in media; MCDA; intersectionality; social semiotics; Nike; dream crazier;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to analyze how female athletes are constructed in advertising that uses femvertising. This is done through a multimodal critical discourse analysis of Nike´s commercial “Dream Crazier” to understand which signs, in the form of participants, language, attributes and color which acts as semiotic resources to create meaning. LÄS MER

 4. 4. SPEGLA VERKLIGHETEN ELLER DET VACKRA, LYCKLIGA LIVET? En kvantitativ studie om medelålders kvinnors attityder till normbrytande- och stereotypisk kvinnlig klädreklam.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Ida Bolin; Lisa Johnsson; Emma Jood; [2023-03-10]
  Nyckelord :Femvertising; Stereotypical advertising; Norm-breaking advertising; Normbrytande reklam; Stereotypisk reklam; Attityd;

  Sammanfattning : Executive summary The advertising industry is growing more than ever and is thought to be one of the most influential institutions in society by some researchers. What’s even more interesting is the connection between advertising and its tremendous effects on individuals as well as society at whole. LÄS MER

 5. 5. Att vara eller inte vara feminist - Kan femwashing utgöra otillbörlig marknadsföring enligt marknadsföringslagen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Johanna Hansson; [2023]
  Nyckelord :Femwashing; Femvertising; Marknadsföringslagen; otillbörlig marknadsföring; vilseledande marknadsföring; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Genom den popularisering som skett av feminismen har ett skifte skett i den marknadsföring som riktar sig till kvinnor, främst gällande framställningen av kvinnor i reklam. Dessutom vill många företag idag framställa sig som feminister, antingen för att de faktiskt är det, eller för att de vill utnyttja dess positiva påföljder. LÄS MER