Sökning: "Femvertising"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade ordet Femvertising.

 1. 1. Just Dream Crazier Girl

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Sarah Goldman; Disa Thorsson Loong; [2022]
  Nyckelord :femvertising; icke-könsstereotypisk reklam; könsstereotyper; sport; performativitetsteorin; semiotiska resurser; strategisk kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att uppnå förståelse kring hur femvertising används för att porträttera kvinnan i reklam på ett icke-könsstereotypiskt sätt. En multimodal socialsemiotisk analys används för att undersöka vilka och hur det empiriska materialet använder semiotiska resurser för att kommunicera icke-könsstereotypisk reklam. LÄS MER

 2. 2. Be Proud of Your Menstruation! A case study of commodity feminist discourse in mainland China.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Yiyun Zhu; [2022]
  Nyckelord :Menstruation; Femvertising; Regional adaption; Orientalism; Critical Discourse Analysis CDA ; Social Sciences;

  Sammanfattning : Adopting a critical discourse analysis approach, this study presents a case study around the “Menstruation should not be hidden” campaign launched by the Swedish brand, Libresse, in the Chinese market. With the aim to explore how does the brand strategically use female empowering discourse to construct new meanings of menstruation for a regional market, and the socio-cultural factors involved. LÄS MER

 3. 3. Autentisk femvertising : Dimensioner av autentisk femvertising och betydelsen med avseende på generationer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Hellström; Elin Andersson; [2022]
  Nyckelord :Femvertising; Autencitet; Kvinnliga konsumenter; Reklam; Kvantitativ metod; Explorativ faktoranalys; ANOVA; Post Hoc test;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka autentisk femvertising från ett kvinnligt konsumentperspektiv. Detta görs genom att utforma en generaliserad modell av vad som anses vara av betydelse för att femvertising ska upplevas autentiskt. Vidare undersöks hur olika generationer förhåller sig till autentisk femvertising. LÄS MER

 4. 4. Inclusive marketing : A study of Swedish female consumers’ perceptions of inclusive advertisements in the fashion industry

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Cornelia Wiklund; [2022]
  Nyckelord :Inclusive marketing; Advertising; Brand attitudes; Diversity; Swedish consumers; Fashion industry;

  Sammanfattning : In the last decades we have seen an increase of inclusive marketing, partly because of an increase of consumer awareness and expectations. But it can be hard to succeed with inclusive marketing, and previous research shows that many companies have been accused of CSR- washing, forced diversity, etc. LÄS MER

 5. 5. Unga vuxnas attityd till femvertising och femwashing : En kvantitativ studie om feministiska budskap i marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emmelie Modin; Joline Olsson; [2022]
  Nyckelord :Femvertising; femwashing; feminism; postfeminism; advertising; attitude; social responsability; feminist messages; equality; women’s empowerment; Femvertising; femwashing; feminism; postfeminism; marknadsföring; attityd; socialt ansvar; feministiska budskap; jämställdhet; women’s empowerment;

  Sammanfattning : Consumers and the society as a whole are increasingly demanding companies to take their social responsibility and work actively for gender equality. Companies have therefore begun to use feminist messages in their advertising, also known as femvertising. LÄS MER