Sökning: "Femwashing"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Femwashing.

 1. 1. Unga vuxnas attityd till femvertising och femwashing : En kvantitativ studie om feministiska budskap i marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emmelie Modin; Joline Olsson; [2022]
  Nyckelord :Femvertising; femwashing; feminism; postfeminism; advertising; attitude; social responsability; feminist messages; equality; women’s empowerment; Femvertising; femwashing; feminism; postfeminism; marknadsföring; attityd; socialt ansvar; feministiska budskap; jämställdhet; women’s empowerment;

  Sammanfattning : Consumers and the society as a whole are increasingly demanding companies to take their social responsibility and work actively for gender equality. Companies have therefore begun to use feminist messages in their advertising, also known as femvertising. LÄS MER

 2. 2. Raka eller (inte raka)? : En semiotisk bildanalys av rakhyvelsföretaget Estrids marknadsföring utifrån postfeministiska diskussioner.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Melinda Grothén; [2021]
  Nyckelord :Postfeminism; femwashing; commodified feminism; stereotypes; femvertising; woke-washing; body hair;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine, based on a qualitative semiotic image analysis, how feminist aspects are used by companies for commercial purposes. The starting point for the study is a critical feminist perspective with a theoretical background in the complex discussions about postfeminism, commodified feminism, femwashing and femvertising. LÄS MER

 3. 3. Feminism som handelsvara : Semiotisk filmanalys av Libresse reklamfilm wombstories

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Veronica Olsson; [2021]
  Nyckelord :Feminism; femwashing; kommodifierad feminism; Libresse; menstruation; mens; reklam; reklamfilm; reklamkampanj; Visuell Kommunikation; visuell retorik; woke; #wombstories;

  Sammanfattning : Denna uppsats har undersökt hur Libresse har använt sig av det retoriska tilltalet för att nå ut och påverka sin avsedda målgrupp i reklamkampanjen #wombstories. En semiotisk filmanalys har genomförts där resultatet har analyserats utifrån teorier om kommodifierad feminism, wokeness och femvertising. LÄS MER

 4. 4. På blodigt allvar. En studie om mensdiskurs i reklamfilm från Bodyform

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Lovisa Matsdotter; [2018]
  Nyckelord :Femvertising; Femwashing; Genus; Reklamfilm; Menstruation; Mens; Stereotyper; Representation; Diskurs; Visuell Kommunikation;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om representationen den menstruerande kvinnan i reklam från Bodyform mellan 2004–2018. I studien undersöks forskningsfrågorna: Hur ser representationen av den menstruerande kvinnan ut om man tittar på reklamfilmer från Bodyform mellan 2004 - 2018? Hur och om kan man argumentera för att reklamfilmen Bloodnormal från Bodyform bidrar till en förändring av diskursen kring den menstruerande kvinnan i reklamfilm? Frågorna i studien besvaras med hjälp av en diskursanalys baserad på teorier om den manliga blicken, stereotyper i reklam, diskurs & representation. LÄS MER