Sökning: "Fenomenologi arkitektur"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Fenomenologi arkitektur.

 1. 1. Plats Hus Människa - En Berättelse

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Martin Ahlén; [2016]
  Nyckelord :Fenomenologi; Peter Zumthor; Juhani Pallasmaa; Christian Norberg-Schultz; Sverre Fehn; Martin Heidegger; Arkitektur; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Plats Hus Människa: En berättelse (Place House Person: A story) is a master thesis in architecture that describes a project from start to near completion in full scale. Since my personal relation to the site is strong, my point of departure is the phenomenological architecture. This architectural movement emphasizes the importance of place. LÄS MER

 2. 2. Plats Hus Människa - En Berättelse

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Martin Ahlén; [2016]
  Nyckelord :Fenomenologi; Martin Heidegger; Peter Zumthor; Juhani Pallasmaa; Christian Norberg-Schultz; Sverre Fehn; Arkitektur; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Plats Hus Människa: En berättelse (Place House Person: A story) is a master thesis in architecture that describes a project from start to near completion in full scale. Since my personal relation to the site is strong, my point of departure is the phenomenological architecture. This architectural movement emphasizes the importance of place. LÄS MER

 3. 3. Attefall-house - Greater than the sum of its parts?

  Master-uppsats, Konstfack/Inredningsarkitektur & Möbeldesign

  Författare :Jacob Granat; [2015]
  Nyckelord :Attefall; Interior architecture; Atmosphere; Phenomenology; Sensorial experience; Site specific; Human experience of architecture; Zumthor; Shinohara; Sigtuna; Representation of architecture; Attefall; Inredningsarkitektur; Atmosfär; Fenomenologi; Sinnen; Platsspecifik; Människans upplevelse av arkitektur; Zumthor; Shinohara; Sigtuna; Representation av arkitektur;

  Sammanfattning : Attefall-house: Greater than the sum of its parts?I am exploring how to create a small scale space which is more than just a functional space, a space that also provides an architectural experience. I am using the Swedish Attefall-house as a case study. LÄS MER

 4. 4. Bostad i Haverdal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Therese Dernbrant; [2011]
  Nyckelord :bostad; villa; fenomenologi; perception; sinnesintryck; sinnesupplevelse; rumsupplevelse;

  Sammanfattning : Det faktiska mötet med arkitektur handlar inte bara om det vi ser med våra ögon utan det vi upplever genom hela vår kropp.... LÄS MER

 5. 5. ”Den sköna metropolis” : En studie om upplevelse av Berlin

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur

  Författare :Julie Anne Sjåstad; [2010]
  Nyckelord :Berlins historia; metropolis; arkitektur; genre; Berlin Hauptbahnhof; Potsdamer Platz; Reichtagshaus; estetik; fenomenologi; kvalitativ; fokusgrupp; individuell intervju;

  Sammanfattning : En stad är i konstant rörelse och förändring. Staden kan handla om känslor, intryck och upplevelser. Upplevelsen av en metropolis kan vara en behaglig resa, men det kan även innebära ett mentalt slag i magen på grund av dess historia som kan vara så oerhört tragiskt och otäck att den rör dig till tårar. LÄS MER