Sökning: "Fenomenologi arkitektur"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Fenomenologi arkitektur.

 1. 1. The need of separatist spaces : a queer feminist exploration of saunas and lesbian spaces

  Master-uppsats, Umeå universitet/Arkitekthögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Kim Schmidt; [2019]
  Nyckelord :sauna; queer; feminist; separatism; lesbian spaces; minority; exclusion; inclusion; architecture; public space; bastu; arkitektur; queer; feminitisk; separatism; lesbisk; lesbiska rum; lesbisk frukost; lesbisk makt; minioritet; exkludering; inkludering; offentliga rum;

  Sammanfattning : This thesis explores separatist spaces, with focus on lesbian spaces, with the aim of enabling discussion about the need and configuration of that type of spaces. The focus is on exclusion as a method for achieving an equal society in the long term. LÄS MER

 2. 2. En attraktiv stad, vad är det?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Lovisa Karlsson; Samuel Ridemark; [2019]
  Nyckelord :stadsplanering; stad; fenomenologi; kritisk urbanteori; attraktivitet;

  Sammanfattning : Attraktivitet är ett begrepp som tillskrivs definitionen “[något] som kan locka många, tilldragande“. Men att definiera begreppet inom stadsplanering är inte lika enkelt. Detta leder till oklarheter och konflikter vad som faktiskt åsyftas när begreppet används. LÄS MER

 3. 3. Plats Hus Människa - En Berättelse

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Martin Ahlén; [2016]
  Nyckelord :Fenomenologi; Peter Zumthor; Juhani Pallasmaa; Christian Norberg-Schultz; Sverre Fehn; Martin Heidegger; Arkitektur; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Plats Hus Människa: En berättelse (Place House Person: A story) is a master thesis in architecture that describes a project from start to near completion in full scale. Since my personal relation to the site is strong, my point of departure is the phenomenological architecture. This architectural movement emphasizes the importance of place. LÄS MER

 4. 4. Plats Hus Människa - En Berättelse

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Martin Ahlén; [2016]
  Nyckelord :Fenomenologi; Martin Heidegger; Peter Zumthor; Juhani Pallasmaa; Christian Norberg-Schultz; Sverre Fehn; Arkitektur; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Plats Hus Människa: En berättelse (Place House Person: A story) is a master thesis in architecture that describes a project from start to near completion in full scale. Since my personal relation to the site is strong, my point of departure is the phenomenological architecture. This architectural movement emphasizes the importance of place. LÄS MER

 5. 5. Attefall-house - Greater than the sum of its parts?

  Master-uppsats, Konstfack/Inredningsarkitektur & Möbeldesign

  Författare :Jacob Granat; [2015]
  Nyckelord :Attefall; Interior architecture; Atmosphere; Phenomenology; Sensorial experience; Site specific; Human experience of architecture; Zumthor; Shinohara; Sigtuna; Representation of architecture; Attefall; Inredningsarkitektur; Atmosfär; Fenomenologi; Sinnen; Platsspecifik; Människans upplevelse av arkitektur; Zumthor; Shinohara; Sigtuna; Representation av arkitektur;

  Sammanfattning : Attefall-house: Greater than the sum of its parts?I am exploring how to create a small scale space which is more than just a functional space, a space that also provides an architectural experience. I am using the Swedish Attefall-house as a case study. LÄS MER