Sökning: "Ferid Krupic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ferid Krupic.

  1. 1. Språket som hinder till en lyckad kommunikation

    D-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

    Författare :Ferid Krupic; [2007-09-27]
    Nyckelord :Kommunikation; invandrare; transkulturell omvårdnad; språk; barriär och äldre;

    Sammanfattning : Vi lever i tiden där stora folkvandringar är ett faktum och dessa har lett till att var och en av oss kommer i kontakt med människor från andra delar av världen. Den ”negativa” sidan av folkvandringar är att allt större andel av invånare i Sverige inte har svenska som modersmål. LÄS MER