Sökning: "Fermentation"

Visar resultat 1 - 5 av 202 uppsatser innehållade ordet Fermentation.

 1. 1. Hållbar boskapsproduktion : växthusgaser från nötkreatur och möjliga strategier för minskade utsläpp

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Julia Bonevik; [2019]
  Nyckelord :koldioxid; lustgas; metan; silvopastoral; ekologisk;

  Sammanfattning : Hållning av nötboskap genererar utsläpp av de tre växthusgaserna koldioxid, lustgas och metan. Alla tre har stor betydelse för klimatet på jorden då de bidrar till den pågående globala uppvärmningen. Utsläpp från dessa växthusgaser kan delas in de som kommer direkt ur korna samt indirekta utsläpp som genereras vid skötseln av dem. LÄS MER

 2. 2. Energy & redox fluxes in Lactobacillus reuteri DSM 17938 on different sugars

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk mikrobiologi; Lunds universitet/Bioteknik

  Författare :Katarzyna Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :Energy; redox fluxes; Lactobacillus reuteri DSM 17938; different sugars; applied microbiology; teknisk mikrobiologi; Biology and Life Sciences; Chemistry; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Under anaerobic condition the specific growth rate of Lactobacillus reuteri DSM 17938 on different sugars, was analyzed using spectrophotometry. Electron acceptor (fructose) supported cells to cope with poor energy recovery by re-oxidising the NADH, thus enabling ATP formation thru acetate production, while fermenting glucose via the phosphoketolase pathway (PKP) and simultaneously operating via Embden-Meyerhof pathway (EMP). LÄS MER

 3. 3. Ostronskivling + kaffesump = SANT? : om kaffesumpens lämplighet som odlingssubstrat till Pleurotus ostreatus

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Kajsa Nordström Nilsson; [2019]
  Nyckelord :kaffeindustrin; solid state fermentation; biologisk effektivitet; tanniner; koffein; matsvamp; svampodlingssubstrat; cirkulära system;

  Sammanfattning : Under 2000-talet har den globala världskonsumtionen av svamp ökat med drygt 300% per capita. Matsvamparnas näringsvärde är jämförbart med animaliska produkter och blir i och med det ett intressant substitut till kött. Med en ökad efterfrågan ökar också produktionen. LÄS MER

 4. 4. Developing microscopy methods for evaluating bio-processed Brewers Spent Grain (BSG)

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Sera Susan Jacob; [2019]
  Nyckelord :microstructure; CLSM; immuno-labelling; β- glucan; arabinoxylan; cell wall; EPS; food technology; livsmedelsteknologi; Agriculture and Food Sciences;

  Sammanfattning : Spent grain (BSG) is the solid residue obtained during brewing containing leftover malt and adjuncts. Though nutrient-dense, it is found to negatively impact texture and colour when used its raw form as an ingredient in food. LÄS MER

 5. 5. Screening of population dynamics and hydrogen production in co-cultures of Caldicellulosiruptor species growing on treated wheat straw

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Selma Smrkovic; [2019]
  Nyckelord :Caldicellulosiruptor; C. bescii; C. kronotskyensis; C. owensensis; C. saccharolyticus; hydrogen; lignocellulosic biomass;

  Sammanfattning : År 2017 framställdes 96% av vätgasproduktionen världen över från fossila bränslen medan de resterande 4% producerades från elektrolys av vatten. För att nå målet om en fossilfri framtid behövs fler metoder för vätgasproduktion, därför studeras bakterier med förmågan att framställa vätgas genom fermentering vid högre temperaturer, så kallad termofil fermentering. LÄS MER