Sökning: "Feuersteins cognitive intervention program Feuersteins instrumental enrichment program"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Feuersteins cognitive intervention program Feuersteins instrumental enrichment program.

  1. 1. Utvärdering av ett pedagogiskt program och förhållningssätt i medierat lärande;MLE och FIE för kognitiv utveckling : En forskningsöversikt

    Master-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Anna-Karin Erling; [2021]
    Nyckelord :Feuersteins cognitive intervention program Feuersteins instrumental enrichment program; FIE; Mediated Learning Enrichment; MLE; special education; Feuersteins kognitiva interventions program Feuersteins instrumentella program; FIE; medierat lärande; MLE; specialpedagogisk undervisning;

    Sammanfattning : The research overview is expected to contribute with knowledge of MLE, Mediated Learning Enrichment and FIE, Feuerstein's Instrumental Enrichment program/Feuerstein's cognitive intervention program and its effects, primarily among students with learning disabilities but also among educators.   A research overview focusing on scientific articles, published in 2010-2020. LÄS MER