Sökning: "Fia Branteryd"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fia Branteryd.

  1. 1. Våld i unga parrelationer : En analys av närståenderekvisitets tillämpning

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Fia Branteryd; [2021]
    Nyckelord :Våld i nära relation; unga parrelationer; närståenderekvisitet; grov fridskränkning;

    Sammanfattning : I uppsatsen studeras våld i parrelationer mellan unga och omyndiga personer utifrån närståenderekvisitet i BrB 4:4a st. 1. Bestämmelsen om fridskränkningsbrotten i BrB 4:4a är främst tänkt att ta sikte på sådant våld som en gift man utövar mot sin hustru. LÄS MER