Sökning: "Fia Goffe"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fia Goffe.

  1. 1. Högteknologiskt samtalsstöd vid demenssjukdom – En analys av samtal med och utan samtalsstödet CIRCUS

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

    Författare :Fia Goffe; Hanna Karlsson; [2017-08-11]
    Nyckelord :demenssjukdom; kommunikationssvårigheter; samtalsstöd; multimedia; interaktionsanalys; dementia; communication difficulties; communication aid; multimedia; interaction analysis;

    Sammanfattning : Dementia is usually followed by communication difficulties that long-termly can affect the individual’s relationships. The purpose of the present study was to observe interaction between individuals with dementia and their caregivers when conversing with and without a digital personalized communication aid and to emphasize the participants view of the communication aid. LÄS MER