Sökning: "Fia Johansson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Fia Johansson.

 1. 1. Originell och jätteviktig, eller …? : En teoriprövande studie av postmaterialismen i svenska jobbannonser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Fia Johansson; [2019]
  Nyckelord :Postmaterialism; Inglehart; jobbannonser;

  Sammanfattning : Uppsatsen ämnar genomföra en teoriprövande analys av Ronald Ingleharts Evolutionary Modernization Theory. Den teoretiska begreppsramen gällande postmaterialismens påverkan på människors värderingar har applicerats på sex svenska jobbannonser med syfte att finna hur postmaterialismen gestaltas i annonserna. LÄS MER

 2. 2. "And remember that all men are strange as hell." : En teoriprövande analys av kvinnokampsymbolens retoriska genomslagskraft

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Fia Johansson; [2018]
  Nyckelord :Semiotik; Kvinnokampssymbolen;

  Sammanfattning : This report aims to provide its’ readers with knowledge of the Woman Power symbol and the rhetorical situation surrounding the creation of it. It explains how the symbol managed to become a representation of the Women’s Power Movement by explaining the relationship between its’ rhetorical power and its’ visual appearance, audience and fundamental feelings. LÄS MER

 3. 3. FaR® vid psykisk ohälsa. Hur personer med psykiskt funktionshinder upplever olika aspekter av fysisk aktivitet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linda Johansson; Fia Lundqvist; [2014-04-29]
  Nyckelord :FaR®; psykiskt funktionshinder; serious mental illness; fysisk aktivitet; empowerment; symtomlindring; välbefinnande; hindrande faktorer; underlättande faktorer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykiskt funktionshinder innebär en risk för det fysiska, sociala och mentala välbefinnandet. Psykiskt funktionshindrade har väsentligt sämre levnadsvillkor än befolkningen i övrigt, då funktionshindret ofta medför sociala och ekonomiska konsekvenser. LÄS MER