Sökning: "Fiberegenskaper"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Fiberegenskaper.

 1. 1. Tissue - mekaniska egenskaper på ark med låga ytvikter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

  Författare :Jonas Garemark; [2016]
  Nyckelord :Tissue; ytvikt; fibrer; mjukpapper; sheets;

  Sammanfattning : Tissue-pappersmarknaden växer fort och är konkurrenskraftig, det finns i dagsläget intresse att producera ett papper med hög mjukhet till ett lägre pris. Vid tissue-papper produktionen står fibrerna för en stor andel av den totala kostnaden, därför finns det en efterfrågan att kunna minska materialkostnaderna. LÄS MER

 2. 2. Vatteringsmaterialer og materialsammensettinger for anvenderens ulike behov

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Carl Malmsten - furniture studiesTekniska högskolan

  Författare :Anna Karoliina Priha; [2013]
  Nyckelord :Karoliina Priha; Carl Malmsten; Furniture Studies; holdbarhet; brannsikkerhet; naturmaterialer; vaskbarhet; kunsthåndverk; svenneprov; gesällmöbel; tekstile materialer; materialsammensettinger; polyetercellplast; skumplast; termoloft; bomullsvadd; ullfilt; ullvadd; cellona; gråvadd; dun; fjær; hestehår; tagl; tagel;

  Sammanfattning : Denne bacheloroppgaven undersøker ulike vatteringsmaterialer anvendt i møbler, som videre er kombinert med hverandre på forskjellige måter, for å skape ny innovative og dekorative møbeloverflater. Slike materialkombinasjoner kan anvendes for å utvikle ulike teksturer og former med diverse kjensler og hardheter til møbelkledselen. LÄS MER

 3. 3. Correlations between fibre properties and paper properties

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

  Författare :Anna Johansson; [2011]
  Nyckelord :Fibre properties; Paper properties; Softwood pulp; Crill; Refining; Fiberegenskaper; pappersegenskaper; barrvedsmassa; krill; malning;

  Sammanfattning : The understanding of what properties the fibre should have in order to give the right end-product paper properties, along with the type of processing, is a subject for a lot of research and development. Today the ability to measure fibre properties on-line is widely used for pulps. LÄS MER

 4. 4. Correlations between fibre properties and paper properties

  Master-uppsats, KTH/Träkemi och massateknologi

  Författare :Anna Johansson; [2011]
  Nyckelord :Fibre properties; Paper properties; Softwood pulp; Crill; Refining; Fiberegenskaper; pappersegenskaper; barrvedsmassa; krill; malning;

  Sammanfattning : The understanding of what properties the fibre should have in order to give the right end-product paper properties, along with the type of processing, is a subject for a lot of research and development. Today the ability to measure fibre properties on-line is widely used for pulps. LÄS MER

 5. 5. Modeller för brösthöjdsålder för tall och gran

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Anders Berggren; [2004]
  Nyckelord :brösthöjdsålder;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to develop two types of prediction models for Scots Pine and Norway Spruce. The first type for calculation of the stump diameter under bark the year the tree reached breast height (Dstubh130). The second type for calculation of the annual difference, e.g. LÄS MER