Sökning: "Fibromyalgi"

Visar resultat 1 - 5 av 132 uppsatser innehållade ordet Fibromyalgi.

 1. 1. HUR PATIENTER MED FIBROMYALGI UPPLEVER BEMÖTANDET I VÅRDEN : -en kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Felicia Gowenius; Cosmin Solomon; [2021]
  Nyckelord :Bemötande; Fibromyalgi; Patientperspektiv; Upplevelser; Vårdlidande; Vårdpersonal; Vårdrelationer;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelser av att leva med fibromyalgi : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Neda Issa Omran; Nora Kako; [2021]
  Nyckelord :Fibromyalgia; Woman; Experience; Pain; Professional-patient relations; Fibromyalgi; Kvinna; Upplevelse; Smärta; Vårdrelation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Ett smärtsamt möte : En kvalitativ intervjustudie om hur individer med fibromyalgi upplever möten med hälso- och sjukvårdspersonal

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Kajsa Frohlund; Rebecca Svensson; [2020]
  Nyckelord :Fibromyalgi; intervjustudie; möten med hälso- och sjukvårdspersonal; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fibromyalgi tillhör den nociplastiska smärtklassifikationen och innebär långvarig och diffus smärta i rörelseorganen. Det är en sjukdom som har en stor inverkan på individens livsvärld. Vägen mot att få diagnosen upplevs ofta som en svår och lång kamp, vilket kan medföra känslor som ångest, frustation och ilska. LÄS MER

 4. 4. Upplevelsen av att möta vården med fibromyalgi : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jeanine Ahlberg; Sara Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Fibromyalgi; kronisk smärta; patient; relationer; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund:  Fibromyalgi är en kronisk sjukdom vars huvudsakliga symtom är generell smärta i kroppen. En diagnos tar lång tid att ställa och kräver otaliga besök hos olika specialister på grund av dess komplexa sjukdomsbild. Sjukdomens prevalens ligger mellan två-fyra procent av befolkningen. LÄS MER

 5. 5. Att leva med fibromyalgi - Ur ett patientperspektiv : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Maya Sjölander; Marielle Bergqvist; [2020]
  Nyckelord :Fibromyalgi; kronisk smärta; levda erfarenheter; litteraturöversikt; misstro; patientupplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fibromyalgi orsakar smärta men även en rad andra symptom. Hälso- och sjukvårdspersonal kan komma i kontakt med dessa patienter i många av vårdens områden, därför är det av stor vikt att personalen har förståelse för vad sjukdomen kan innebära för dessa patienter. LÄS MER