Sökning: "Fidel Tunc"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fidel Tunc.

  1. 1. Fastställande av SB/AD-status för SE-KOL och överföring till ett bättre uppföljningssystem

    M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

    Författare :Fidel Tunc; [2013]
    Nyckelord :SE-KOL; Waltair; examensarbete; SB AD; uppföljningssystem; flygplan; flygteknik; Beech;

    Sammanfattning : Tidigare utförda servicebulletiner och luftvärdighetsdirektiv på flygplanet SE-KOL finns nedförda och redovisade i handskrivna dokument. För att på ett enkelt och smidigt sätt kunna ta fram status avseende SB och AD har innehållet i handskrivna originalhandlingar överförts till ett digitalt system i vilket utförda åtgärder blivit överskådliga och sökbara. LÄS MER