Sökning: "Fiduciary duty"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Fiduciary duty.

 1. 1. FIDUCIARY DUTY AND ESG CONSIDERATIONS – ARE THEY COMPATIBLE? A case study on institutional investors and their commitment to the Net-Zero Asset Owner Alliance

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Jenny Asplund; William Samadzadehaghdam; [2020-07-01]
  Nyckelord :SRI; Fiduciary duty; ESG; Institutional investors; Net-Zero Asset Owner Alliance; Shareholder engagement;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 2. 2. Reklamationsplikt vid fel i konsulttjänster utanför det lagreglerade området : Med fokus på advokat- och revisorsuppdrag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Donard Doka; [2020]
  Nyckelord :kontraktsbrott; konsulttjänster; reklamationsplikt; passivitet; preskription; revisor; advokat; allmän reklamationsplikt; fel i konsulttjänster; reklamation utanför det lagreglerade området; påföljder;

  Sammanfattning : This study concerns the obligation to notify the breaching party of a breach of contract, when the breach of contract consists of fiduciary negligence in the context of lawyer and auditor services. More precisely, the essay examines if (i) such an obligation exists, and if so, (ii) during what time such notification (“notification period”) is to be made and (iii) when the notification period commences. LÄS MER

 3. 3. Fiduciary Duty to Whom, Parent or Grandparent? Aching Priorities within Stewardship Theory

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Rasmus Sanne; Adrian Sefai; [2020]
  Nyckelord :Agency theory; Stewardship theory; Assumed autonomy; Principal-hierarchy; Priority divergence;

  Sammanfattning : With increased globalization and competition, increased complexity in organizational structures has followed. How to best manage the branches of such structures has been the focal point in much of the previous research ­- why different branches behave in certain ways has however been less researched. LÄS MER

 4. 4. The Business Judgment Rule : Tillämpningen i svensk rätt

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Moa Lindström; [2019]
  Nyckelord :ABL; the business judgment rule; styrelseledamot och skadeståndsansvar.;

  Sammanfattning : Det har under en tid diskuterats huruvida den princip som i amerikansk rätt kallas the business judgment rule även förekommer i svensk rätt. Frågan har varit föremål för diskussion i flertalet artiklar och det är därför relevant att utreda huruvida principen förekommer i svensk rätt samt om en sådan princip kan anses vara förenlig med det skadeståndsansvar som styrelseledamöter har enligt 29 kap. LÄS MER

 5. 5. Seeking Climate Justice in the Financial Sector: Interpreting the fiduciary duty of Estonian pension funds based on their contribution to reinforcing/tackling climate change

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUMID International Master programme in applied International Development and Management; Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Uku Lilleväli; [2019]
  Nyckelord :ethical finance; responsible finance; ESG integration; fiduciary duty; climate change; climate lobbying; climate risks; pension funds; financial institutions; Estonia; Social Sciences;

  Sammanfattning : Climate change – considered as the most acute risk to our planet – is mostly fuelled by the oper-ations of influential corporates who are financially supported by financial institutions, which have traditionally specialised on profit-maximisation and neglected climate risks in investment processes. However, considering economy’s increasing financialisation and the growing science behind the financial materiality of climate risks, disregarding these risks potentially harms in-vestment returns and the society more broadly. LÄS MER