Sökning: "Fifty Shades of Grey"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Fifty Shades of Grey.

 1. 1. "Double crap. Am I in trouble?" : Makt, vetande och njutning i Fifty Shades of Grey

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Diana Vallsten; [2020]
  Nyckelord :Fifty Shades of Grey; knowledge; power; pleasure; subjectivity; sexuality; Foucault; feminism; reparative; body; corporality; consumption; romance; Fifty Shades of Grey; vetande; makt; njutning; subjekt; sexualitet; Foucault; feminism; reparativ; kropp; kroppslighet; konsumtion; romance;

  Sammanfattning : The Fifty Shades-trilogy by E. L. James has become a cultural phenomenon, and is widely debated as such. The main issue of the debate is often concerning the story’s relation to women’s position in society. LÄS MER

 2. 2. ”Following the path of Ana and Christian has brought solace, redemption, understanding, comfort, hope and empowerment.” : En diskursanalytisk studie av läsarrecensioner av Fifty shades of Grey

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Mikaela Larsson; [2017]
  Nyckelord :diskursanalys; genusteori; romance; erotik; Fifty shades of Grey; normkritik; bibliotek; reader-response criticism;

  Sammanfattning : This study has examined reader reviews that focuses on the novel Fifty shades of Grey. Through discourse analysis and the theories of Magnus Persson and Judith Butler the study has answered the question about why the readers read romance and erotica from their own point of view. LÄS MER

 3. 3. FEMTIO NYANSER AV KÖNSIDENTIET - En undersökning av makt och könsidentitet i filmen ”Fifty Shades of Grey”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Elin Pettersson; Karin Axbrink Cederholm; [2016-02-19]
  Nyckelord :Könsidentitet; makt; heterosexuell; matris; performativitet; maktasymmetri;

  Sammanfattning : In this thesis we examine gender identity and power asymmetry in negotiation in the filmFifty Shades of Grey. For the purpose of this study we ask these following questions:· Which power asymmetries and gender identities are demonstrated in the meetingbetween the characters Anastasia and Christian?· How do each of the character react to the power asymmetries, and how can that beunderstood in relation to gender identities?To examine gender identity and power asymmetry, we apply the theories of Judith Butler andMichel Foucault. LÄS MER

 4. 4. Hur sexualiteten konstrueras i webbartiklar om filmen Fifty Shades of Grey : En foucauldiansk diskursanalys om hur den normala sexualiteten görs

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Kim Thörner; [2015]
  Nyckelord :Sexualitet; Fifty Shades of Grey; socialkonstruktivism; foucauldiansk diskursanalys; heterosexualitet; homosexualitet; sexuella normer; massmedia;

  Sammanfattning : This qualitative study aims to study how sexuality is constructed in web articles on the movie Fifty Shades of Grey. The study is based on a social constructivist perspective where language is seen as constitutive of reality. LÄS MER

 5. 5. ”Man tänker ju att mannen ska ha lite mer kontroll”: En studie av hur tjejer på en konfessionell och en icke-konfessionell gymnasieskola förhandlar kön, sexualitet och makt utifrån Fifty Shades of Grey

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emmy Pettersson; Anna Reinhold; [2015]
  Nyckelord :kön; sexualitet; makt; normkritisk pedagogik; Fift;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Studiens syfte är att undersöka hur gymnasietjejer förhandlar kön, sexualitet och makt utifrån filmen FiftyShades of Grey, vilket har gjorts genom två fokusgruppsintervjuer med elever från en icke-konfessionell respek-tive en konfessionell gymnasieskola. Genom ett diskursanalytiskt förhållningssätt analyseras respondenternassvar. LÄS MER