Sökning: "Fight Club"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Fight Club.

 1. 1. Embedded Madness: Mad Narrators and Possible Worlds

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Eloise Brason; [2019]
  Nyckelord :Mad Narrators; Narratology; Postclassical Narratology; Possible Worlds Theory; Fictional Worlds;

  Sammanfattning : Madness has long been a popular theme for literature, featuring as a trope of horror, mystery, tragedy and comedy genres in varying degrees of amplitude. The topic has provided a significant access point for analysing historical, socio-political and cultural issues as it addresses controversial themes of alienation and criminality as well as philosophical theories of perception and consciousness. LÄS MER

 2. 2. Genusanalysmetoder i film : En jämförelsestudie av Actor-Network Theory, Connotation Frames och Bechdeltestet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion; Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Emilia Myrup; Mikaela Hargell; [2018]
  Nyckelord :Bechdeltest; Connotation Frames; ANT; Actor-Network theory; genus; jämställdhet; representation; film; genderstudies; gender; feminism.;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats undersöker och jämför tre olika metoder för analys av film med grund i ett genusperspektiv. De metoder som undersöks är Bechdeltestet, Connotation Frames och slutligen en analysmetod som vi valt att referera till som Film Actor-Network Theory (FANT). LÄS MER

 3. 3. Fight Club : Post-Humanist Notions of the 'Body without Organs' and the 'Rhizome' in Chuck Palahniuk's Novel

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Martina Tosic; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Lojalitetsprogrammets betydelse : En undersökning kring ett företags lojalitetsarbete

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Rebecca Berntsson; Cathlin Josefsson Brunbäck; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Då konsumenterna får allt högre inverkan på marknaden måste företagen kämpa hårdare för att hitta unika delar för att kunna få lojala kunder, då det kostar mer att skapa nya kundrelat-ioner än att behålla sina nuvarande. Eftersom konkurrensen hårdnar och det blir allt fler aktö-rer på marknaden måste företagen strida om kundernas lojalitet, här kommer lojalitetsprogram och dess betydelse in. LÄS MER

 5. 5. Violent Discoveries : Three theories on the protagonist's journey towards self-discovery through the use of violence in Chuck Palahniuk‟s Fight Club

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humanioraHögskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

  Författare :David Hurtig; [2011]
  Nyckelord :Fight Club; Chuck Palahniuk; Oedipal; masculinity; Marxism; violence;

  Sammanfattning : The following essay analyzes the novel Fight Club by Chuck Palahniuk from three different perspectives; Marxism/capitalism, masculinity, and the Oedipal complex. The aim is to understand why the protagonist in the novel uses violence as a means of expression. LÄS MER