Sökning: "Fiktivt företag"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden Fiktivt företag.

 1. 1. Hållbarhetsmärkningar i klädbranschen - ett sätt att bygga varumärkeskapital?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Bjursåker; Gustav Johansson; Lovisa Walldén Persson; [2018]
  Nyckelord :Varumärkeskapital; Kundbaserat varumärkeskapital; Klädbranschen; Hållbarhetsmärkning; E-handel; Brand equity; Customer-based brand equity; Clothing industry; Sustainability label; E-commerce; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur en hållbarhetsmärkning av kläder i en e-handelskontext påverkar ett företags varumärkeskapital. Metod: Studien utgick från en kvantitativ ansats där tre av Aakers (1991) fem dimensioner av kundbaserat varumärkeskapital operationaliserades. LÄS MER

 2. 2. Undersökning av kostnader som uppstår vid tillverkning av flera produktvarianter : En studie utförd på Axis Communications

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling; Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling

  Författare :Jesper Persson; Johanna Persson; [2017]
  Nyckelord :kostnader; produktvariant; variant; särkostnader; investeringskostnader; direkta särkostnader; indirekta särkostnader; tillverkning; EMS; Electronic Manufacturing Services; yield; kvalitet; lagerföringskostnader; kamera; Axis Communications; Axis; beräkningsmodell; fallstudier; fallstudie; fixtur- och verktygskostnad; ställkostnad; direkt material; time to market; kvalitetskostnad; flödeskedja; supply chain; tillverkning; CLC; Configuration Logistics Center;

  Sammanfattning : Dagens företag lägger ner allt mer tid och resurser på att utöka variantfloran i deras produktsortiment. Syftet är att nå ut till ett bredare segment av kunder samtidigt som företaget behåller en konkurrenskraftig position på marknaden. LÄS MER

 3. 3. Börsnotering på Nasdaq OMX Stockholm : Motiv, lagstiftning och noteringskrav

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Patrik Källsten; [2016]
  Nyckelord :börsnotering; börsintroduktion; noteringskrav; regelverk för emittenter; Nasdaq OMX Stockholm; IPO; värdepappersmarknaden;

  Sammanfattning : För bolag som är i behov av kapital är en vanlig väg att vända sig till aktiemarknaden. Genom att börsnotera bolaget på någon av de olika marknadsplatserna utökas möjligheterna till önskat kapital genom diverse investerare. LÄS MER

 4. 4. Den naturliga ambassadören : en fallstudie om mötet mellan styrning och behov

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Caroline Herrlander; Johanna Palm; [2016]
  Nyckelord :Employee Advocacy; Customer Advocacy; organisatoriskt medborgarskapsbeteende; tillhörighet; organisationsengagemang; psykologiskt kontrakt; ambassadörskap;

  Sammanfattning : Fenomenet Employee Advocacy spås vara framtidens nya trend och innebär marknadsföring av en organisation via medarbetarna. Fler företag börjar se betydelsen av att medvetet använda sina medarbetare som ambassadörer för att sprida företagets budskap. LÄS MER

 5. 5. Software Defined Network : Med openflow

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informations- och kommunikationssystem; Mittuniversitetet/Avdelningen för informations- och kommunikationssystem

  Författare :Peter Andersson; Robin Blomqvist; [2016]
  Nyckelord :SDN; Openflow; ryu; python; LACP; STP; Software-defined network;

  Sammanfattning : Detta projekt har haft som mål att skapa ett redundant SDN-nätverk som ska ligga som grund för ett fiktivt företag. Företeaget ska kunna använda nätverket som vi bygger upp för att vidareutveckla detta och anpassa det efter verksamhetens behov. Nätverket byggs upp med mininet som används för att simulera en nätverksmiljö. LÄS MER