Sökning: "Filip Åberg"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Filip Åberg.

 1. 1. Val av intern kommunikationskanal -En generationsfråga? : En kvalitativ studie ur ett medarbetarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Robin Rodestrand; Filip Åberg; [2019]
  Nyckelord :Intern kommunikation; interna kommunikationskanaler; baby boomers; generation X; generation Y.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Val av intern kommunikationskanal - En generationsfråga?   Nivå: C-uppsats, examensarbete i ämnet företagsekonomi   Författare: Filip Åberg och Robin Rodestrand   Handledare: Agneta Sundström och Kristina Mickelsson   Datum: 2019 - januari   Syfte: Syftet med studien är att ökad förståelsen för hur ledares val av interna kommunikationskanaler kan anpassas efter medarbetares generationstillhörighet och hur den kan bidra till en effektivare kommunikation mellan ledare och medarbetare.   Metod: Studien grundar sig i en hermeneutisk forskningsansats där en kvalitativ forskningsdesign har använts vid insamling av empiri genom semistrukturerade intervjuer med medarbetare inom en specifik organisation. LÄS MER

 2. 2. Knowing Your Customer - The Versatility of CRM in Modern Banking : A case study of niche banks in Sweden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Fredrik Schmiterlöw; Hampus Renfors; Filip Åberg; [2017]
  Nyckelord :Customer Relationship Management; Loyalty; Multichannel; Omni channel; Banks; Customer Relations;

  Sammanfattning : Niche banks emerged from deregulation of the financial market and from the increasing distrust of the established banking oligopoly in Sweden. From its establishment, niche banks narrowed their scope and targeted certain profitable segments of the banking market. LÄS MER

 3. 3. Översättning av Nöjd Kund Index : Verksamhetsutveckling med kundfokus på JM AB

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Grundström; Filip Åberg; [2010]
  Nyckelord :Institutional Theory; Translation; Business Development; Customer Satisfaction Index; Institutionell teori; Översättning; Verksamhetsutveckling; Nöjd Kund Index;

  Sammanfattning : Titel: Översättning av Nöjd Kund Index - Verksamhetsutveckling med kundfokus på JM ABFörfattare: Grundström, Johan; Åberg, FilipHandledare: Blomgren, MariaKurs: Kandidatuppsats, 15hp, Företagsekonomiska institutionen, VT 2010Bakgrund: I samhället cirkulerar mängder av managementidéer. För att en organisation ska kunna använda en idé så måste den översätta idén till organisationens förutsättningar. LÄS MER

 4. 4. Passivhus : Jämförelse av två väggkonstruktioner

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Filip Åberg; [2010]
  Nyckelord :passivhus cellplast miljö area köldbrygga emission energi;

  Sammanfattning : Av den totala energianvändningen i Sverige och övriga EU så kommer 40 % från byggnadsbeståndet. Siffran blir alltmer omtalad och pressar automatiskt upp efterfrågan av energisnåla byggnader. LÄS MER