Sökning: "Filip Öggesjö"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Filip Öggesjö.

 1. 1. Ekonomistyrning i växande SMEs : En fallstudie på två svenska företag i byggbranschen

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Filip Öggesjö; Philip Bergsteinsson; [2019]
  Nyckelord :SME growth; management accounting in SMEs; management accounting in growth companies; key roles in growing SMEs;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Det som står klart tidigt i problematiseringen och bakgrunden är vikten av att utveckla adekvat ekonomistyrning när organisationer växer. Med utgångspunkt i att ekonomistyrning utvecklas i takt med att företag växer problematiseras kring ämnet och hur det påverkar SMEs i stark tillväxt. LÄS MER

 2. 2. Att genomföra en strategiförändring : En fallstudie på Visma Spcs i Växjö

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Filip Öggesjö; Philip Bergsteinsson; Christoffer Walfridson; [2018]
  Nyckelord :Strategy execution; strategy process; strategy change; strategic planning;

  Sammanfattning : Abstract Bachelor Thesis 15hp, Business Program, School of Business and Economics at Linnaeus University, Controller, 2FE20E, VT 2018 Title: Implementing a Strategic Change - A Case Study on Visma Spcs Authors: Philip Bergsteinsson, Christoffer Walfridson, Filip Öggesjö Examiner: Elin Funck Tutor: Anders Jerreling Background and problem: Strategy work is a process consisting of two parts, formulation and execution. Companies that execute a strategy change are facing major challenges. LÄS MER