Sökning: "Filip Öggesjö"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Filip Öggesjö.

  1. 1. Att genomföra en strategiförändring : En fallstudie på Visma Spcs i Växjö

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

    Författare :Filip Öggesjö; Philip Bergsteinsson; Christoffer Walfridson; [2018]
    Nyckelord :Strategy execution; strategy process; strategy change; strategic planning;

    Sammanfattning : Abstract Bachelor Thesis 15hp, Business Program, School of Business and Economics at Linnaeus University, Controller, 2FE20E, VT 2018 Title: Implementing a Strategic Change - A Case Study on Visma Spcs Authors: Philip Bergsteinsson, Christoffer Walfridson, Filip Öggesjö Examiner: Elin Funck Tutor: Anders Jerreling Background and problem: Strategy work is a process consisting of two parts, formulation and execution. Companies that execute a strategy change are facing major challenges. LÄS MER