Sökning: "Filip Ahlberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Filip Ahlberg.

 1. 1. Revisorers skadeståndsansvar enligt ABL, föremål för begränsning? - En studie om den begränsande verkan av normskyddsläran, befogad tillit och adekvat kausalitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Filip Ahlberg; [2021]
  Nyckelord :Revisor; Skadestånd; Adekvat kausalitet; Normskyddsläran; Befogad tillit; Aktiebolagsrätt; ABL; Prosolvia-målet; BDO-målet.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Revisorers skadeståndsansvar är en fråga som varit föremål för diskussion under de senaste två decennierna. Frågan har också varit föremål för rättsfall vid flera tillfällen där de mest framstående rättegångarna varit Prosolvia-målet 2013 och BDO-målet 2014. LÄS MER

 2. 2. Spelar förvärvarens kreditbetyg roll?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Filip Ahlberg; Love Axelsson Edberg; Kira Östlund; [2020]
  Nyckelord :Acquisitions; Credit rating; Payment method; Finance crisis; Multiple logistic regression; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Does the acquirer’s credit rating matter? Seminar date: 2020-06-04 Course: FEKH89, Degree Project in Finance, Undergraduate level, 15 ECTS credits Authors: Filip Ahlberg, Love Axelsson Edberg, Kira Östlund Advisor: Anamaria Cociorva Key words: Acquisitions, Credit rating, Payment method, Finance crisis, Multiple logistic regression Purpose: Purpose of this study is to investigate how and to what extent credit ratings affected the choice of payment method in domestic corporate acquisitions in the US market before and after the financial crisis 2007-2008. Furthermore, the purpose is to investigate whether the effect of credit ratings on the choice of payment method changed as a result of the financial crisis. LÄS MER