Sökning: "Filip Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade orden Filip Andersson.

 1. 1. Radikala högerpopulistiska partier i Västeuropa : Ett enhetligt recept på framgång?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Filip Andersson; [2020]
  Nyckelord :Populist-Radical-Right Parties; Winning Formula; Populism; New Political Issues; Policy Preferences;

  Sammanfattning : Since the 1990s the support for the populist radical right parties has steadily increased. This essay investigates if there is a common policy preference among this party-family that makes them successful, irrespective of each party’s national belonging. LÄS MER

 2. 2. Exotiska trädarter i urbana miljöer : fördelar, nackdelar och risker kopplat till användningen av exotiskt växtmaterial i urbana miljöer

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Johan Nilsson; Filip Andersson; [2019]
  Nyckelord :stadsträd; exotiska; risker; fördelar; urban; hållbar; artdiversitet; invasivitet;

  Sammanfattning : The design of our outdoor environments is today an important part of a functioning city. The cities are growing more densely and the green areas are getting smaller. This means that the presence of vegetation and especially trees in urban environments is of great importance. LÄS MER

 3. 3. Development of a visual brand language and a mobility aid

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industridesign

  Författare :Filip Andersson; [2019]
  Nyckelord :Visual brand language; Product development; Industrial design; Medical technology; Mobility aid; Visuellt formspråk; Produktutveckling; Industridesign; Medicinteknik; Mobilitetshjälpmedel;

  Sammanfattning : Medical technology is a field of work with connection to prevention, diagnosis, monitoring, treatment and care. The company Human care is a well-established company in Sweden with red rollators seen all over Sweden. The product family of Human care has four different units of mobility aid solutions. LÄS MER

 4. 4. Digital tjänsteinnovation för kompetenscenter på regional nivå : En fallstudie av Automation Region

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Douglas Gyllhamn; Filip Lindevall; Johan Graff Andersson; [2019]
  Nyckelord :matchmaking; crowdsourcing; community; innovation; kompetenscenter; samverkan; nätverk; digitalisering;

  Sammanfattning : Research question: How can a regional centre of excellence develop new opportunities for digital collaboration? Purpose: The aim of the study is to explore new opportunities for collaboration through interviews of six member companies to the center of excellence Automation Region. The interest in the study is to investigate the value and possible obstacles and needs the members experience in the service / services provided. LÄS MER

 5. 5. Hur allvarligt anses partnervåld vara mot en man jämfört med mot en kvinna? : En vinjettstudie om bedömningar och insatser för kvinnor och män utsatta för partnervåld

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Mikaela Andersson; Filip Edorsson; [2019]
  Nyckelord :domestic partner violence; women exposed to violence; men exposed to violence; social constructivism; gender theory; partnervåld; våldsutsatta kvinnor; våldsutsatta män; socialkonstruktivism; genusteori;

  Sammanfattning : Partnervåld innefattar våld i nära relationer i en partnerrelation. Tidigare forskning kring partnervåld fokuserar främst på våldet gentemot kvinnor, med manliga förövare. Manliga offer utsatta för partnervåld diskuteras sällan, och forskningen om ämnet är begränsat. LÄS MER