Sökning: "Filip Angélison"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Filip Angélison.

  1. 1. Monsterdesign

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

    Författare :Johan Angélison; Filip Angélison; [2012]
    Nyckelord :Monster; skräck; rädsla; film; spel; design;

    Sammanfattning : Monster fyller en väldigt viktig roll i dagens skräckfilm och skräckspel där en av deras största uppgifter är att vara skrämmande. Denna uppsats är en studie som fokuserar på hur man designar skrämmande monster inom spel och film. LÄS MER