Sökning: "Filip Berg"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Filip Berg.

 1. 1. Utbildningsapplikation med digitala tvillingar

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Fabian Aronsson; Filip Berg; Fabian Bergström; Simon Bjurek; Alexander Davidsson; André Koch; Anders Luong; Pontus Post; Felix Strömberg Hooshidar; Erik Svensson; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta dokument är en rapport angående projektet Utbildningsapplikation med digitalatvillingar. Projektet beställdes av Sund AB och utfördes av en grupp bestående av tio stu-denter på Linköpings universitet i samband med kursen TDDD96 – Kandidatprojekt i pro-gramvaruutveckling under våren år 2023. LÄS MER

 2. 2. Forensic Analysis of the Nintendo Switch

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Jelle van den Berg; Filip Lagerholm; [2020]
  Nyckelord :Nintendo Switch; forensic analysis; hardware vulnerability; network capture;

  Sammanfattning : In this thesis, we did a forensic analysis of a Nintendo Switch gaming console. It is both a portable and a stationary device, which makes it so that it could contain valuable information about the usage of the console at home and elsewhere. LÄS MER

 3. 3. Individanpassad marknadsföring ur ett integritetsperspektiv : En kvalitativ studie om olika generationers inställningtill individanpassad marknadsföring på internet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Filip Berg; Anton Nyborg; Sebastian Åsgårdh; [2020]
  Nyckelord :Individanpassad marknadsföring; informationsinsamling; personlig integritet; internetbeteende; generationer;

  Sammanfattning : The increased use of personalized marketing activities as a part of marketers’ internet strategies have given rise to questions regarding the underlying personal information gathering-processes and its possible insult on one’s personal integrity. The purpose of this study has been to examine consumers’ attitudes towards personalized marketing from an integrity perspective and how these attitudes differ among generations. LÄS MER

 4. 4. Image Analysis of Circulating Tumour Cell Clusters from Imaging Flow Cytometry Data

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Filip Berg; [2020]
  Nyckelord :MSc; Image Analysis; Segmentation; Otsu Threshold; Watershed; Circulating Tumour Cells; Imaging Flow Cytometry; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Circulating tumour cells (CTCs) are cancer cells that have entered the circulation of the body breaking free from their primary tumour and that can act as progenitors of metastasis. At the time of writing, a study on a novel method to detect and count CTCs using imaging flow cytometry (IFC) is being conducted at Lund University. LÄS MER

 5. 5. Under ytan och bakom tingens naturlighet : Akademifotbollsspelares livsberättelser

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Tobias Heiding; Filip Andersson; Tommy Berg; [2018]
  Nyckelord :Fotbollsakademi; livsberättelser; socialkonstruktivism; identitet; narrativa studier.;

  Sammanfattning : Narrativa studier är ett redskap för att genom berättelsen bidra till mer kunskap inom ett specifikt område. Fotbollsakademin beskrivs och utvärderas av organisationer och tränare men få låter spelare berätta. LÄS MER