Sökning: "Filip Eklund"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Filip Eklund.

 1. 1. Socialt blandat boende i Frihamnen

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Filip Eklund; Hanna Thisell; [2019-03-19]
  Nyckelord :frihamnen; stadsutveckling; styrning; social hållbarhet; socialt blandat boende; fallstudie; governance; urban governance;

  Sammanfattning : Bakgrund: Urbaniseringen ökar ständigt och idag bor mer än hälften av jordens befolkning istäder vilket innebär stora utmaningar för städerna i form av att utvecklingen är hållbar ochlångsiktig. Göteborg beskrivs som en av Europas mest segregerade städer. LÄS MER

 2. 2. Nya män i nya medier? : En studie av fyra mäns samtal i podcastmediet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Anna Johansson; [2012]
  Nyckelord :podcast; maskulinitet; manlig samtalsstil; homosocialitet; mediepåverkan; samtalsanalys; narrativ analys;

  Sammanfattning : Mediefenomenet podcast har slagit igenom ordentligt i Sverige det senaste året och två av demest populära drivs av fyra män. Alexander Schulman och Sigge Eklund med ”Alex ochSigges podcast” samt Filip Hammar och Fredrik Wikingsson med ”Filip och Fredrikspodcast”. LÄS MER