Sökning: "Filip Eklund"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Filip Eklund.

 1. 1. Socialt blandat boende i Frihamnen

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Filip Eklund; Hanna Thisell; [2019-03-19]
  Nyckelord :frihamnen; stadsutveckling; styrning; social hållbarhet; socialt blandat boende; fallstudie; governance; urban governance;

  Sammanfattning : Bakgrund: Urbaniseringen ökar ständigt och idag bor mer än hälften av jordens befolkning istäder vilket innebär stora utmaningar för städerna i form av att utvecklingen är hållbar ochlångsiktig. Göteborg beskrivs som en av Europas mest segregerade städer. LÄS MER

 2. 2. Elever i behov av särskilt stöd på fritidshemmet : En intervjustudie med rektorer och fritidslärare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Jonathan Bergström; Filip Eklund; [2019]
  Nyckelord :I behov; särskilt stöd; fritidshem; rektor; fritidslärare; elevassistent;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vilket stöd elever i behov av särskilt stöd får på fritidshemmet. Fokus läggs på att undersöka vad rektorer har att förhålla sig till i frågan samt om fritidslärare upplever att dessa elever får sina behov tillgodosedda. LÄS MER

 3. 3. Cornerstone-investerare och underprissättning : En studie om börsnoteringar på UK Main Market

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Mattias Rönnqvist; Filip Eklund; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Problembakgrund & Problemområde:London Stock Exchange består av ett antal reglerade handelsplatser, med UK Main Market som den dominerande handelsplatsen för såväl Storbritanniens som några av världens mest kända företag. Innan ett företagsaktier noteras för publik handel,kan det finnas välrenommerade investerare som redan medverkat vid börsnoteringen. LÄS MER

 4. 4. Nya män i nya medier? : En studie av fyra mäns samtal i podcastmediet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Anna Johansson; [2012]
  Nyckelord :podcast; maskulinitet; manlig samtalsstil; homosocialitet; mediepåverkan; samtalsanalys; narrativ analys;

  Sammanfattning : Mediefenomenet podcast har slagit igenom ordentligt i Sverige det senaste året och två av demest populära drivs av fyra män. Alexander Schulman och Sigge Eklund med ”Alex ochSigges podcast” samt Filip Hammar och Fredrik Wikingsson med ”Filip och Fredrikspodcast”. LÄS MER