Sökning: "Filip Forsberg"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Filip Forsberg.

 1. 1. Naturum Vindelgransele : The Laws of the Forests

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Filip Forsberg; [2018]
  Nyckelord :Naturum; wood; forestry; Västerbotten; Vindelgransele;

  Sammanfattning : This is a project about human relation to nature. How we have used the nature in our surroundings and created architecture that comes from the material access and practical needs of our daily lives and what I can do with this knowledge as an architect. LÄS MER

 2. 2. Jämförelse av karteringsmetoder inför bergklassificering i tunnlar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Viktor Forsberg; Filip Granström; [2016]
  Nyckelord :Photogrammetry; laserscanning; mapping; tunnelling; rock engineering; Fotogrammetri; laserskanning; kartering; tunneldrivning; bergteknik;

  Sammanfattning : Säkerhet är ständigt en primär fråga vid byggnation, detta innefattar även drivning av tunnlar. För att förhindra ras eller utglidning av block undersöks och klassificeras därför berget. Tunneln som undersöks i denna studie kostar ungefär 7000 kr/timme att driva. LÄS MER

 3. 3. Vissa saker måste var och en göra själv : En studie om arbetssökande personers självledarskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Filip Berg; Johanna Forsberg; [2012]
  Nyckelord :ledarskap; självledarskap; superledarskap; arbetssökande;

  Sammanfattning : Begreppet självledarskap innebär ett inflytande över den egna personen. Självledarskap är aktuellt för alla personer, därför att alla leder; har inflytande över, sig själva. Alla kan bli mer effektiva självledare. LÄS MER

 4. 4. Kultursponsring - Att skapa och utveckla relationer

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Louise Hagströmer; Filip Göransson; Elinor Forsberg; [2007]
  Nyckelord :Kultursponsring; relationer; utbyte; motiv; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Det finns många olika motiv för företag att sponsra kultur men kulturinstitutioner har dåligt utvecklade erbjudandestrategier för att framhäva hur företag gagnas av samarbetet. Mellanhänder med nisch mot kultursponsring kan etableras för att marknadsföra kulturinstitutioner mot potentiella sponsorer. LÄS MER