Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Timber Concrete Composite floors with Cross Laminated Timber - Structural behavior & Design

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Albin Forsberg; Filip Farbäck; [2020]
  Nyckelord :timber concrete composite; TCC; floors; cross-laminated timber; CLT; structural behavior; design methods; Gamma method; Equivalent gamma method; Extended gamma method; RFEM; first natural frequency; serviceability limit state; ultimate limit state; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : På grund av den ökade miljö- och klimatmedvetenheten har övergången till förnybara material påskyndats, och detsamma gäller intresset för träbyggande. Med att bygga högt i trä kommer dock ett flertal konstruktionsmässiga utmaningar, där en av utmaningarna är dynamik på grund av träets låga egenvikt jämfört med andra mer konventionella byggnadsmaterial. LÄS MER

 2. 2. The presence of Liquid Crystal Monomers in house dust and public environments

  L3-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Isabel Häggblom; Emma Overgaard; Elin Forsberg; Filip Berner-Branzell; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Liquid crystal monomers (LCMs) are byproducts that can be expected in LCD screens and they have been found to be released into the environment due to breakage and usage of LCD-products. The presence of these substances in other pieces of technology is likely but unknown. LÄS MER

 3. 3. Naturum Vindelgransele : The Laws of the Forests

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Filip Forsberg; [2018]
  Nyckelord :Naturum; wood; forestry; Västerbotten; Vindelgransele;

  Sammanfattning : This is a project about human relation to nature. How we have used the nature in our surroundings and created architecture that comes from the material access and practical needs of our daily lives and what I can do with this knowledge as an architect. LÄS MER

 4. 4. Jämförelse av karteringsmetoder inför bergklassificering i tunnlar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Viktor Forsberg; Filip Granström; [2016]
  Nyckelord :Photogrammetry; laserscanning; mapping; tunnelling; rock engineering; Fotogrammetri; laserskanning; kartering; tunneldrivning; bergteknik;

  Sammanfattning : Säkerhet är ständigt en primär fråga vid byggnation, detta innefattar även drivning av tunnlar. För att förhindra ras eller utglidning av block undersöks och klassificeras därför berget. Tunneln som undersöks i denna studie kostar ungefär 7000 kr/timme att driva. LÄS MER

 5. 5. Vissa saker måste var och en göra själv : En studie om arbetssökande personers självledarskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Filip Berg; Johanna Forsberg; [2012]
  Nyckelord :ledarskap; självledarskap; superledarskap; arbetssökande;

  Sammanfattning : Begreppet självledarskap innebär ett inflytande över den egna personen. Självledarskap är aktuellt för alla personer, därför att alla leder; har inflytande över, sig själva. Alla kan bli mer effektiva självledare. LÄS MER